Thursday 7. July 2022
Oltás

FIGYELEM!

TÖMEGES OLTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Oltásra Érkezők!
Kérjük Önöket, hogy az oltásra várakozók feltorlódásának illetve a hosszú várakozó sorok kialakulásának elkerülése érdekében a háziorvos által előzetesen megküldött értesítőben / sms-ben szereplő időpontra érkezzenek, mert sajnos attól eltérni nem tudunk.
A megadott idősávban (óránként) érkezési sorrendben engedjük be az oltásra várakozókat az épületbe. Az épületben a járványügyi szabályok betartásának biztosítása érdekében csak bizonyos létszámú ember tartózkodhat, mindenki másnak az épület előtt kell várakoznia.
Kérjük Önöket, ellenőrizzék indulás előtt az értesítőben, hogy pontosan milyen címre vannak beosztva, és eszerint érkezzenek a következő helyszínekre:
1., 2., 3., 4., számú oltópontok: 1023 Budapest Árpád fejedelem útja 7. - főbejárat
Kérjük, mindenki hozza magával a személyes okmányait és a TAJ kártyáját, melyek mindenképpen szükségesek az azonosításhoz és az oltáshoz kapcsolódó szigorú adminisztrációhoz.
Megértésüket köszönjük!
Keresztre feszítés és feltámadás

KOZMA IMRE ATYA HÚSVÉTI ÜZENETE

A kereszt Halottja, az új vetés magja

 

A fejünkre hullatott hamu keresztjétől, a lábmosás leboruló szolgálatán át, egyenes az út a kereszt Halottjáig. Végigjárni egyedül a szeretet képes.

 

A Teremtés Könyve írja, az élet kertje sivataggá válik, amikor az ember úgy dönt, hogy Isten hangja helyett más hangokra hallgat.

A világ, a városaink, a szíveink gyakran hasonlítanak a pusztasághoz, mert a kígyó sugalmazását részesítjük előnyben az Isten szavával szemben.

Az élet maga pusztasággá lesz, mert inkább vádaskodunk, mint egymást szeretjük, mert inkább a másikat okoljuk, hogy magunkat mentsük.

 

A puszta a túlélés helye, ahol az önérdek a legfőbb törvény. Jézus Krisztus, Aki a szenvedésben nagy, a szeretetben hatalmas, ebbe a pusztasággá vált világba érkezett, hogy megújítsa.

 

 

Szoboravatás

AZ IRGALMASOK JÓ HÍRREL JELENTKEZNEK

 

2020 október 8-án, 15 órakor, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, Isten elé álltunk hálaadásra, és megköszöntük irgalmasrendi testvéreinknek, hogy anyagi támogatásukkal felépíthettük budai új kórházunk ápolási szárnyát (1023. Budapest, Frankel Leó út 17-19), hogy beteg testvéreink az irgalmas szellemiségü gyógyításban részesülhessenek.

 

Felavattuk Szent Rendalapítónk, Istenes Szent Jànos szobràt, akinek Jézus, a Vele való talàlkozàs jutalmaként, Iàtó szemét a szívébe helyezte.

 

 

P. Kozma Imre OH atya kitüntetése

2020. június 10-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend középkeresztje csillaggal kitüntetést adta át P. Kozma Imre OH atyának.

 

Az elismerést több mint fél évszázados papi szolgálata, a betegek, az elesettek és a rászorulók testi-lelki egészségének, szociális helyzetének javításáért folytatott elhivatott, példaértékű életpályája elismeréseként kapta a Betegápoló Irgalmasrend Magyarországi Delegatúrájának vezetője a 80. születésnapja alkalmából. 1963-as pappá szentelése óta munkásságát a testi és lelki odaadás, szolgálat jellemzi. A kórház Kollegális Vezetősége és összes munkatársa büszke arra, hogy Kozma Imre atya irányt mutat gyógyítói és ápolói munkánk végzése során. 

Újra látogathatóak a szentmisék!

 

Kedves Testvérek!

 

Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a szentmiséket újra élőben celebrálja. Várunk Mindenkit újból szeretettel minden vasárnap 9 órakor a Szent István kápolnában. 

 

 

Istenes Szent János

Főhajtás az ápolók napján!

„Miként a víz kioltja a tüzet, a szeretet éppúgy törli el a szenvedést.” (Istenes Szent János)

Ma az Ápolók Napján az ápolókra gondolunk, akik, amíg csak van rá lehetőségük, nem szűnnek meg jót cselekedni.

Különleges nap ez a mai. Érdemes a betegek és ápolók égi pártfogójának, Istenes Szent Jánosnak szavaira figyelni, amelyekre, az ünnepnap alkalmával, Köztársasági Elnök úr felesége, Anita asszony is utalt: „Az ápolók minden napja különleges nap” - amit Istenes Szent János saját szavaival, így folytatott volna - , mert az ember nagy lehetősége, a legkiszolgáltatottabbaknak, a betegeknek irgalmas szívvel védelmet és biztonságot nyújtani.

Aláírás gyűjtés

Kérés minden magyarhoz, akinek van segítő jobbja!

 

Minden kattintás "mentőöv"! www.irdala.hu

A nagyreményű Európában Európa őshonos nemzeti kisebbségei a 21. században megmaradásukért küzdenek.
Európa igazai segítségét várják.

Mi, magyarok a Trianon-Diktátum 100. évfordulóján, elsősorban a nemzettestből kiszakított, árvaságra juttatott, őshonos magyar kisebbség sorsáért aggódunk, de szolidaritásban minden európai kisebbséggel.

Csak egy kattintás és életeket ment!

P. Kozma Imre OH

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
http://www.irgalmasrend.hu/