Wednesday 17. July 2024

HÁZSZENTELÉS A RENDI INTÉZMÉNYEKBEN

Vízkereszt – január 6-a - környékén kedves szokás a lakások, házak, épületek megszentelése. Ezzel Istenre bízzuk második otthonunkat, magunkat, betegeinket, otthanainkban lakókat újra; Isten gondviselésébe ajánljuk az előttünk álló újévben a kórházaink, időotthonaink falain belül és azon is túl mutató tetteinket, cselekedeteinket. 

A házszentelés különleges jelentést és tartalmat hordoz, mégpedig Krisztus áldásának hitelesítését az intézményeinkben lakók és a 2023-ban kórházainkba betérő betegek, látogatók előtt:

 

Christus Mansionem Benedicat!, azaz “Krisztus áldja meg az otthont!”

 

Asztrik testvér,  Ervin atya és Nagy Pál atya OCD a vízekereszetet követő héten végigjárta intézményeinket, gyógyító, ápoló, támogató munkánk helyszínének minden szegletét, hogy Isten szerető figyelme második otthonunk legeldugottabb részére is kiterjedhessen és betöltse minden épületünket, eljusson minden lakóhoz, dolgozóhoz, pácienshez. Dolgozóink izgatottan várták, hiszen mióta az ezredfordulón visszakapta az intézményeit az Irgalmas Rend és újra részesévé vált a magyar egészségügyi és szociális rendszernek, idén először lettek megszentelve épületei.

 

 

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/