Saturday 13. April 2024
Mindszenty Kiállítás

MINDSZENTY KIÁLLÍTÁS

nyílt augusztus 10-én a budai kórházunkban.
Augusztus 10-én zenés ünnepség keretében nyílt meg az Isten Szolgája Mindszenty József hercegprímásról szóló szabadtéri tablókiállítás Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útja 7. sz. alatti épületének Duna felőli utcafrontján.
Budai Rendház pasztorális tanácsa

A Budai Irgalmasrendi Kórházban megalakult a pasztorális tanács

„Minden hívő, aki a betegek és rászorulók gondozásából kiveszi részét, felhívást kap arra, hogy közreműködjön a kórházi lelkipásztorkodásban. Ezért mindazokat, akiket a hit motivál, a lelkipásztori feladatokban való aktív részvételre hívunk.” ‒ olvashatjuk az irgalmasrendi szerzetestestvérek Konstitúcióiban (51.)

 

HÁZSZENTELÉS A RENDI INTÉZMÉNYEKBEN

Vízkereszt – január 6-a - környékén kedves szokás a lakások, házak, épületek megszentelése. Ezzel Istenre bízzuk második otthonunkat, magunkat, betegeinket, otthanainkban lakókat újra; Isten gondviselésébe ajánljuk az előttünk álló újévben a kórházaink, időotthonaink falain belül és azon is túl mutató tetteinket, cselekedeteinket. 

Két új szerzetes és testvérjelölt érkezett a Pécsi Rendházba

Két új testvér és két jelölt érkezését ünnepelték

– Újra megnyitották az Irgalmasrend pécsi rendházát

 

Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe

húsvét

HÚSVÉT, AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÖRÖME


A keresztény különösből – legyen – emberi általános!

A keresztségben újjászületett ember, nem máig régi, s mától új, mert a Tökéleteshez mérve mindig régi, s mivel szándékában „leküzdi” tegnapi önmagát, és ma újra születik, ezért mindig új is. A keresztény ember lényege szerint „folyton születik”.

Istenes Szent János szobra

ISTENES SZENT JÁNOS ÜNNEPE

MÁRCIUS 8.

 

Az irgalmasrendi gyógyító kultúrát Istenes Szent János jeleníti meg, amelynek feltétele, találkozás Jézus Krisztussal, aki a látó-szív ajándékával gazdagítja a gyógyítókat.

 

Az ünnep, a kórházak, a betegek és a gyógyítók Égi Pártfogójának ünnepe, alkalom arra, hogy irgalmasrendi intézményeink munkatársai elhivatottságukat és lelkületüket Istenes Szent János magával ragadó példájához igazíthatják.

 

P. Kozma Imre OH

a Betegápoló Irgalmasrend

Magyarországi vezetője

 

ÜZENET A BETEGEK VILÁGNAPJÁN

 

A Betegek Világnapja a Betegápoló Irgalmasrend intézményeinek munkatársait, a betegek szolgálatában, két gondolatáramlás találkozási pontjára rendeli, amit a részvét és hűség fogalma jelez, és két embert egyesít.

 

A részvét ösztönös mozdulat, a betegséggel együttlétre kényszerülő ember felé, akit rémképek gyötörnek, és szorongó kérdései önmagával szembesítik.

A részvét önmagában nem elegendő, akkor ér valamit, ha a könyörület embereiként, - ami hűség önmagunkhoz -, olyan kapcsolatot építünk a beteggel, amely „erő a gyöngeségben”.

 

Istenes Szent János családjában a Betegek Világnapja szellemében, a gyöngeség és erő találkozásában ismerjük fel az élet ígéretét.

 

Tisztelettel és együttérzéssel

 

 

P. Kozma Imre OH

a Betegápoló Irgalmasrend

Magyarországi vezetője

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
http://www.irgalmasrend.hu/