csütörtök 13. június 2024

Karizmánk: a hospitalitás

A hospitalitás mint a Betegápoló Irgalmasrend alapja

Istenes Szent János Betegápoló Irgalmasrendje a betegápolás különleges fogadalmával (hospitalitás) szolgálja a szegényeket és betegeket. Így követi a szenvedő és irgalmas Krisztus példáját, aki különleges szeretettel fordult a betegek felé, és így halad szent rendalapítójának nyomdokain, aki az Urat e világon mindenek fölött szerette.

A latin eredetű hospitalitas kifejezés befogadó szeretetnek fordítható magyarra. Gazdag tartalma jelenti a segítséget kereső emberekhez történő odafordulást, fenntartások és feltétel nélkül, hogy a jó valóban kifejthesse hatását. A betegek és rászorulók ápolásában az emberséges magatartást megfelelően kiegészíti az emberek lelki igényével való törődés.

 

A Betegápoló Irgalmasrend szellemében a hospitalitás tehát nem más, mint korlátlan, szakmailag kompetens és keresztény értékekre épülő befogadó szeretet.

Karizmánk apostoli intézményeink működésének az alapját képezi.

 

A hospitalitás karizmáját újszerűen éljük meg a Betegápoló Irgalmasrend nemzetközi intézményrendszerén belül:

 • közkórház és rendelőintézet a  (Budapest, Bécs, Grác, Kismarton, Klagenfurt, St. Veit an der Glan);
 • krónikus osztály – súlyos állapotban levő betegek tartós ápolása (Budapest);
 • rosszindulatú betegségben szenvedők, végstádiumú betegek gondozása (Pécs);
 • idősgondozás, idősotthonok (Érd, Kritzendorf, Kainbach, Linz);
 • siketek speciális ambulanciája (Grác, Linz, Bécs);
 • Down-szindrómával élők speciális ambulanciája (Budapest);
 • biztosítással nem rendelkező személyek és vagyontalan emberek orvosi ellátása, ápolása (Bécs);
 • dialízis-centrum (Bécs);
 • együttműködés önsegélyező csoportokkal (Linz, Budapest);
 • hajléktalanok gondozása (Pozsony);
 • drogfüggők terápiás központja (Grác).

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/