szerda 17. július 2024

RAVASZ LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

“Nekem az élet Krisztus” (Fil 1,21)
Ezzel a szentírási idézettel vette kezdetét a Ravasz László, református püspök életéről és
munkásságáról készített tablókiállítás megnyitó ünnepsége kórházunkban május 28-án.

MEGHÍVÓ

TABLÓKIÁLLÍTÁS RAVASZ LÁSZLÓRÓL A BUDAI IRGALMASRENDI KÓRHÁZBAN
Ravasz László református püspök a pártállami időszakban a magyar kereszténység példaadó egyénisége volt. Ezúton hívjuk Önöket viszontagságos, de mindvégig krisztushű életét és szolgálatát bemutató
tablókiállítás megnyitójára
május 28-án kedden 11 órakor
kórház Frankel Leó út 17-19. sz. B-épületének aulájába.
Az eseményen beszédet mond a püspök unokája, Bibó István lánya, Tegzesné Bibó Borbála. Az áldó imádságot a kórházban szolgálatot teljesítő református lelkigondozó és lelkész, Sepsi Krisztina mondja. Közreműködik a kórház kamarakórusa.

Az Irgalmasrend szolgálatának megújulása Magyarországon

Interjú a Katolikus TV-ben

A KATOLIKUS TV-ben Asztrik testvér, az Irgalmasrend budapesti perjele, Tari Zsolt az Irgalmasrend főigazgatója, Kapitány Ildikó, a Pilisvörösvári Szent Erzsébet idősek otthonának intézményi vezetője beszélgettek az Irgalmasrend szolgálatának magyarországi megújulásaról.

 

 

Mindszenty Kiállítás

MINDSZENTY KIÁLLÍTÁS

nyílt augusztus 10-én a budai kórházunkban.
Augusztus 10-én zenés ünnepség keretében nyílt meg az Isten Szolgája Mindszenty József hercegprímásról szóló szabadtéri tablókiállítás Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útja 7. sz. alatti épületének Duna felőli utcafrontján.
Budai Rendház pasztorális tanácsa

A Budai Irgalmasrendi Kórházban megalakult a pasztorális tanács

„Minden hívő, aki a betegek és rászorulók gondozásából kiveszi részét, felhívást kap arra, hogy közreműködjön a kórházi lelkipásztorkodásban. Ezért mindazokat, akiket a hit motivál, a lelkipásztori feladatokban való aktív részvételre hívunk.” ‒ olvashatjuk az irgalmasrendi szerzetestestvérek Konstitúcióiban (51.)

 

HÁZSZENTELÉS A RENDI INTÉZMÉNYEKBEN

Vízkereszt – január 6-a - környékén kedves szokás a lakások, házak, épületek megszentelése. Ezzel Istenre bízzuk második otthonunkat, magunkat, betegeinket, otthanainkban lakókat újra; Isten gondviselésébe ajánljuk az előttünk álló újévben a kórházaink, időotthonaink falain belül és azon is túl mutató tetteinket, cselekedeteinket. 

Két új szerzetes és testvérjelölt érkezett a Pécsi Rendházba

Két új testvér és két jelölt érkezését ünnepelték

– Újra megnyitották az Irgalmasrend pécsi rendházát

 

Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe
Pécsi rendház ünnepe

Betegápoló Irgalmasrend Magyarország
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/