Wednesday 22. March 2023

Nagyboldogasszony napja, augusztus 15-e,


Történelmünk során a magyaroknak legnagyobb nemzeti ünnepe volt, 1950-től
hittétel is.
Ez a nap Magyarországon a Betegápoló Irgalmasrend intézményi dolgozóinak
munkaszüneti nap, hogy méltóképpen ünnepelhessenek.
Szűz Mária a tökéletesen megvalósított élet mintaképe.
Mária az önmegvalósításra törekvő, és a boldogság elérésére vágyódó emberi életet
az üdvösség távlatába állítja, mert hisz a szeretet átalakító erejében.

Mária hála-énekének üzenete: Az élet két szinten valósul meg. Van egy társadalmi
szint, amelyben létezik igazságtalanság, üldöztetés, kizsákmányolás, éhezés,
megaláztatás és létezik egy lelki világ, amelyben ezek nincsenek, mert Jézusban
visszanyertük emberi méltóságunkat, és Mária a megváltás gyümölcseire utal,
amelyek az emberi szívekben teremnek.
Az Isten Szűz Máriában magához ölelte az egész világot és a szeretet komolyságát
kéri tőlünk.
Miként Isten megtestesülésével alászállt a földi világba, úgy kell magunkra ölteni az
isteni világ valóságát.
Isten közvetlenül szól hozzánk, a legtartózkodóbb és legintimebb nyelven, a szeretet
nyelvén.
A hospitalitas karizmájában Isten ezt a nyelvet bízza ránk.

 

Jó találkozást kívánok a Magyarok Nagyasszonyával 2022. augusztus 15-én, a
17.30-kor kezdődő szentmisében.

 

P. Kozma Imre OH

 

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/