Wednesday 17. July 2024

RAVASZ LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ

“Nekem az élet Krisztus” (Fil 1,21)
Ezzel a szentírási idézettel vette kezdetét a Ravasz László, református püspök életéről és
munkásságáról készített tablókiállítás megnyitó ünnepsége kórházunkban május 28-án.

A kiállítást kórházigazgatónk, Dr. Bagdy Gábor nyitotta meg. Az alkalomra megtisztelt minket Tegzesné Bibó Borbála, a püspök unokája, aki beszédében emberként és nagyapaként is közel hozta hozzánk a hitvalló püspököt.
Sepsi Krisztina, református kórházlelkészünk vezette közös ima, és kórházunk kórusának csodálatos éneke emelte szívünket, és tette teljessé az ünnepi hangulatot. A hitvalló püspök életéról szóló kiállítás példa és meghívás az Isten és emberszeretet útjára. Ezen az úton reformátusként és katolikusként, szezetesként vagy munkatársként mind együtt haladunk.
Irgalmasrendi Kórházunk tere pedig különleges módon is helye lehet ennek.
A kiállítás tablóképei szeptemberig megtekinthetők a Vidra B épület aulájában (Frankel Leó út 17-19.)


Pasztorális Tanács

 

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/