hétfő 23. május 2022

Tevékenységeink

 

Legfőbb feladatunk, hogy - a legteljesebb értelemben vett - gyógyításhoz járuljunk hozzá azáltal, hogy a betegek, családtagjaik és a kórházi munkatársak számára az állapotukból, foglalkozásukból, körülményeikből származó krízishelyzetekben lelki, spirituális és etikai támogatást, megértő, szerető jelenlétet biztosítsunk. Támogatjuk őket belső erőforrásainak mozgósításában; életük, szenvedésük, aktuális élethelyzetük értelmének megtalálásában.

 

A betegek, hozzátartozók és munkatársak látogatását osztályos lelkigondozók végzik. Kórházunk minden fekvőbeteg osztályának felelős lelkigondozója van, aki a gyógyító személyzet tagjaival együttműködésben szolgálja betegeink „EGÉSZ-ségének” helyreállását.

 

A lelkigondozói beszélgetéseket a pasztorálpszichológia elméleti alapjain a „segítő beszélgetés” legalkalmasabb eszközeinek felhasználásával állítjuk a gyógyulás szolgálatába.

Útitársként szegődünk beteg testvéreink mellé, hogy a jelenlétünkkel, figyelmünkkel, meghallgatásunkkal reményt keltő fénysugárként tanúskodjunk Urunk szeretetéről. Azt segítjük elő, hogy a hozzánk bizalommal forduló embertárs – akinek felekezeti és világnézeti hovatartozását tisztelettel elfogadjuk -, saját spiritualitásából meríthessen erőt és meglelje békéjét.

 

Sürgős esetben, krízishelyzetekben, illetve a Kórházunkban meghalt betegek hozzátartozóinak támogatására a Lelkigondozó Szolgálat beosztott, ügyeletes lelkigondozója hívásra a betegágyhoz érkezik és lelkigondozói beszélgetésre ad lehetőséget.

 

A Lelkigondozó Szolgálat feladata a kórházlelkésszel együttműködve, külső lelkészek bevonásával betegeink szentségi és liturgikus ellátásának megszervezése.

Katolikus betegeink a szentségek gyógyító erejével élhetnek (szentgyónás, betegek kenete), a liturgiákon kívül lehetőségük van naponta szentáldozásban részesülni.

Protestáns betegeink számára istentiszteletek és lelkészi látogatások megszervezésével is szolgálunk.

 

Betegeink minél teljesebb ellátására törekedve együttműködünk a helyi görög katolikus parókiával, a református gyülekezetekkel, az Evangélikus Kórházlelkészséggel, és. a Zsidó Hitközség szolgálattevőivel.

 

Meghalt betegeinkről és munkatársainkról – családtagjaikkal közösen – évente kétszer gyászmisén emlékezünk meg.

A lelkigondozókat a leggyakrabban az alábbi élethelyzetekben hívják:

Amikor a beteget

  • félelem, szorongás, gyászélmény, vagy más veszteség kínozza,
  • elkeseredett, súlyos állapotba került,
  • súlyos feszültséget, magányt él meg,
  • a haldoklás fájdalmas idején;
  • amikor testi gyógyulása a lelki terhek miatt húzódik.

Betegeink és munkatársaink fordulhatnak hozzánk hitbéli kérdéseikkel, családi problémáikkal, szociális problémáikkal, pszichés terheik hordozásában.

Gyászoló betegeink és családtagjaik számára gyásztanácsadást teszünk lehetővé.

A lelkigondozói találkozás legtöbbször általános ismerkedéssel indul. Ha szükség mutatkozik, akkor bizalomteli és titoktartással védett kapcsolatban nyílik lehetőség arra, hogy a feszítő érzések, a megválaszolatlan kérdések kimondásra kerüljenek, és ezzel az útkeresés első lépései felé induljon.

 

A lelkigondozókat tanulmányaik és gyakorlati képzésük arra készíti fel, hogy az ember transzcendenssel, embertársaival és önmagával való kapcsolatának sérüléseiben segítse a gyógyulást a Kórházban adott idői keretek (a bent-tartózkodás napjai, illetve a 15-50 perces beszélgetések) és fizikai állapota lehetőségein belül.

Szolgálatunkban a JELENLÉT kulcsfontosságú.

 

Amennyiben a lelkigondozó kompetenciahatárait meghaladó problémával találkozik, felelőssége, hogy további szakmai segítséget javasoljon. Fontos feladatunk betegeinket nyitottságukban és motivációjukban segíteni, hogy elfogadják a többi professzionális segítő szakma adta lehetőségeket.

Budai Irgalmasrendi Kórház
Lelkigondozó szolgálat
Frankel Leó út 54. I. emelet
1023 Budapest
Telefon: + 36 1 4388655

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 1 4388605, +36 1 4388606
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/