szerda 17. július 2024

Üdvözli Önt a Budai Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozó Szolgáltata

A lelkigondozás segítő kapcsolat, amely megértő, szerető jelenlétet, lelki, spirituális és etikai támogatást biztosít a megváltozott élethelyzetben.

 

Több, mint 400 éve egy férfi, Juan Ciudad igent mondott Istennek.
Arra mondott igent, hogy az Úr azt tegye az életében, amit akar.
Isten megáldotta ezt a szándékot, és elkezdődött a mű: az Irgalmasrend és a Rend intézményeinek élete. Istenes Szent János követői ma nagy családot alkotnak, szellemiségük évszázadok óta meghatározó az európai gyógyításban, s ma is a hospitalitás, a befogadó szeretet karizmájának megélésére törekszenek a mindennapokban.
 
2000. nyarán számos munkatárs között mi, lelkigondozók is igent mondtunk. Így részesei lehetünk annak a folyamatnak, ahogy Budapesten egy állami kórház a keresztény gyógyítás otthonává alakul.
 
A Lelkigondozó Szolgálatot a Budai Irgalmasrendi Kórház karakterisztikumaként, a keresztény gyógyító munka központi elemenként szerveztük meg. A Lelkigondozó Szolgálat az országban elsőként szerveződött meg ilyen formában, és a gyógyításba integrált tevékenysége ma is egyedülálló.
 
A Szolgálat az irgalmasok hagyományaira építve, az intézményesített lelkigondozás közel száz esztendős amerikai tapasztalatait alkalmazva, korszerű pszichológiai, pasztorálpszichológiai, és lelkivezetői ismereteket, szervezetfejlesztési módszereket felhasználva jött létre és működik ma is.
Szolgálatunk a betegek, hozzátartozóik és munkatársaink felé kívánja közvetíteni Urunk személyes szeretetét.
Munkánk fontos része betegeink és munkatársaink szentségi ellátásának és lelkészi látogatásának megszervezése is.
 
Az újjáalakuláskor Szolgálatunk felé megfogalmazott felkérés arra is szólt, hogy részt vállaljunk a Budai Irgalmasrendi Kórház keresztény arculatának, lelkiségének alakításában, és hogy a Betegápoló Irgalmasrend karizmájának megfelelően lelkigondozói képzési központtá nőjünk a hazai lelkipásztorkodást oktató műhelyek között.
 
Jelenleg hat rész- és teljes állású szakképzett lelkigondozó munkatárs látja el a Szolgálat lelkigondozói, adminisztrációs és képzési feladatait.
Teamünket szociális munkás, gyászterapeuta és római katolikus kórházlelkész segíti. Ökumenikus lelkigondozói teamünk a gyógyításban szorosan együttműködik Kórházunk orvosaival, ápolóival, és klinikai szakpszichológusával; valamint több felekezet lelkészeivel.

A Lelkigondozó Szolgálat munkáját segíti az Önkéntes Szolgálat közösségének számos tagja mise-szolgálatosként, összeíróként, szentmisére és istentiszteletre hívóként, áldoztatóként és beteglátogatóként, akik szolgálatukat közösségben, folyamatos szakmai továbbképzés és szupervízió mellett látják el.

Budai Irgalmasrendi Kórház
Lelkigondozó szolgálat
Frankel Leó út 54. I. emelet
1023 Budapest
Telefon: + 36 1 4388655

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
C és B épület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/