szombat 20. április 2024

Üdvözöljük a Budai Irgalmasrendi Kórházban!

A Budai Irgalmasrendi Kórház 210 éve, 1806-ban történt alapítása óta szolgálja a Magyarország minden részéről hozzá érkező betegek gyógyulását. Az intézményben évente 350 000 betegtalálkozás történik. 309 aktív, 40 krónikus és 135 rehabilitációs ágyon, 40 szakrendelésen 120 orvos és 450 fő szakszemélyzet segítségével zajlik a fekvő- és járóbeteg-ellátás.

 

A Betegápoló Irgalmasrend a kórház másfél évszázados működtetése után, a második világháborút követően a totalitárius szocialista rendszerben a szerzetesrendek feloszlatásakor vesztette el összes magyarországi kórházát, köztük a Budai Irgalmasrendi Kórházat is, amely onnantól ORFI néven működött tovább. A rend 2000-ben, 50 év kényszerszünet után vehette vissza kezelésébe a Budai Irgalmasrendi Kórházat, amivel egyidejűleg az irgalmas gyógyítás szellemisége is visszaköltözött a kórház falai közé.

 

A kórházban dolgozó összes gyógyító- és ápolószemélyzet, valamint az őket segítő további munkatársak és az intézményben folyó munkát összefogó menedzsment küldetése, hogy integrált, holisztikus látásmóddal test, lélek és szellem szükségét egyszerre figyelembe véve gyógyítson és ápoljon. Az intézményben közel ezer különböző képesítéssel rendelkező orvos és szakdolgozó, speciális Lelkigondozó Szolgálat, valamint önkéntes segítők dolgoznak betegeink gyógyulásáért.

 

A Budai Irgalmasrendi Kórház az Irgalmasrend legnagyobb hazai intézménye. Vácott és Pécsett elsősorban krónikus, felnőtt hospice és ápolási osztályokkal segít a rászoruló betegeken, míg a budapesti intézményben poliklinika-jellegű az ellátás.

 

A Budai Irgalmasrendi Kórház ellátási spektrumában erős háttérrel rendelkezik a hagyományos szakmák, mint a belgyógyászat, sebészet, urológia vagy a fül-orr-gégészet terén. 2000-től olyan új egységek jöttek létre, mint például a Kardiológiai Osztály, amely integrálódva a főváros akutinfarktus-ügyeleti rendszerébe – a szívsebészet kivételével – képes ellátni a szakma teljes spektrumát, beleértve a szívkatéterezést és a pacemaker-beültetést is.

 

Az irgalmasrendi átvételt követően a kórház vezetése megerősítette mozgásszervi betegségek komplex ellátására szakosodott, nagy hagyományokra visszatekintő reumatológiai, ortopédiai osztályait is. Újraszervezte emellett mindazokat a gyógyító és diagnosztikus osztályokat és részlegeket, amelyek segítségével a járó- és fekvőbeteg-ellátás csaknem teljes spektrumát lefedő komplex intézmény jöhetett létre.

 

A kórház felnőttellátási profilja a következő szakterületeket foglalja magában:

 1. reumatológia
 2. fizioterápia
 3. általános belgyógyászat
 4. diabetológia
 5. allergológia-immunológia
 6. gasztroenterológia
 7. endokrinológia
 8. krónikus belgyógyászat
 9. kardiológia
 10. sebészet
 11. fül-orr-gégészet
 12. urológia
 13. ortopédia
 14. intenzív és aneszteziológia
 15. lymphoedema
 16. oszteoporózis
 17. nőgyógyászat
 18. bőrgyógyászat
 19. fogászat és szájsebészet
 20. szemészet
 21. neurológia
 22. pszichológia
 23. pszichoterápia

 

A diagnosztikai hátteret a következő tevékenységek adják:

 1. kórszövettan
 2. központi laboratórium
 3. nukleáris medicina
 4. radiológia

 

További szakszolgáltatásaink a következők:

 1. lelkigondozó szolgálat
 2. közforgalmú gyógyszertár, amely nem csak a hozzánk forduló betegek biztonságos gyógyszerellátását teszi naponta lehetővé, hanem lakókörnyezetünk ezirányú igényeinek kielégítésében is fontos szerepet tölt be.

Mára megváltozott a társadalmi, gazdasági környezet, és az orvos- és ápolástudomány is rengeteg új ismerettel gyarapodott. Az új kor más szervezési, vezetési technikákat követel meg. Így természetesen újkori módszerekkel, eszközparkkal, kibővült szakmai profillal, de ma is azt a küldetést követjük, amit elődeink, amikor a 18. században a Betegápoló Irgalmasrend tagjaiként letelepedtek hazánkban, majd egymás után alapították kórházaikat.

A Budai Irgalmasrendi Kórház szellemiségéből adódóan a küldetés a régi: a betegséget ma sem pusztán fizikai, biológiai síkon kezeljük, hanem holisztikus betegellátást végez.

 

A rend és kórházunk jelmondata: „Kapunk tárva, a szívünk még inkább.”

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Kérjük tájékozódjanak a szakrendelések emailes és a fekvőbeteg osztályok saját telefonos elérhetősége után a weboldalon! www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/jarobetegellatas www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/fekvobetegellatas
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
C és B épület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/