péntek 23. április 2021

Üdvözöljük a Budai Irgalmasrendi Kórház Intézeti Kutatásetikai Bizottság

által felügyelt orvostudományi kutatások területén!

Az orvostudományi kutatásokat emberen a diagnosztikus és a terápiás eljárások tökéletesítésére, a betegségek megelőzésére, új eljárások kidolgozására végeznek. Emellett fontos szempont a betegségek kóroktanának és kórlefolyásának jobb megértése is. Ilyen kutatásokat végzünk kórházunkban is, a vonatkozó szakmai, etikai és jogszabályi előírásoknak (23/2002. (V. 9.) EüM rendelet az emberen végzett orvostudományi kutatásokról) megfelelően. A kórházunkban folyó kutatásokat az Intézeti Kutatásetikai Bizottság ellenőrzi.

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Telefon: +36 1 4388400
Telefon: +36 1 4388500

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/