kedd 9. augusztus 2022

IGAZGATÓI KÖRLEVÉL

A SZERZŐDÉS EGYEZTETÉSE

 

Az IKEB ügyintézéssel párhuzamosan a szerződés tervezetét jogász elbírálja. Az Intézménnyel kötendő szerződés tervezetét és I-III fázis gyógyszervizsgálat, valamint beavatkozással járó vizsgálat esetén a biztosítási fedezetigazolást az alábbi címre kell eljuttatni.

 

Email: kutatas@irgalmas.hu

 

A szerződés elvárt tartalmi elemei:

 

 • az Intézményt betegenként megillető díjazás
 • egyértelmű rendelkezés arra, hogy az Intézmény és a kifizető között áfa felszámítására sor kerül-e a számlázáskor
 • beavatkozással járó I., II. és III. fázisú vizsgálatok esetében 350.000 Ft + áfa egyszeri vizsgálatindítás (ún. start-up) díj, amely a szerződés aláírását követően esedékes
 • a vizsgálókkal kötött külön szerződésben 150.000 Ft + áfa egyszeri vizsgálatindítás (ún. start-up) díj, amely a szerződés aláírását követően esedékes,
 • archiválási díj: megkezdett 5 éves időtartamonként 50.000 Ft, amely a vizsgálat zárását követően esedékes
 • a vizsgáló által bevonni vállalt betegszám
 • az elszámolás gyakorisága, ami nem lehet hosszabb, mint 6 hónap
 • a fizetési határidő
 • a számla kiállításához a vevő neve, címe, adószáma, és a közleményben feltüntetni kért információk
 • a számla megküldésének címe vagy email cím
 • betegek költségtérítése és esetleges díjazása (I. fázis) hogyan történik
 • a szerződés átruházása esetén a felek előzetesen értesítik a másik felet
 • többnyelvű szerződés esetén a magyar nyelv irányadó
 • a szerződésre magyar jogszabályok irányadók és az esetleges jogvita magyar bíróságok joghatósága alá tartozik
 • A szerződéshez csatolandó a biztosítási fedezetigazolás (I-III fázis gyógyszervizsgálat, valamint beavatkozással járó vizsgálat esetén)

 

A pénzügyi osztály ellenőrzi a megbízó ajánlatát a beválasztott alanyonkénti intézeti költségek fedezésére.

 

A kutatás megkezdéséhez szükségesek az OGYÉI vagy ETT-TUKEB engedélye és a szerződés aláírása.

 

Az emailen egyeztetett szerződést aláírásra a következő címre kell megküldeni (2 példány marad az Intézménynél).

 

Amennyiben arra a vizsgálatvezető aláírása is szükséges, akkor a vizsgálatvezetőnek a vizsgálóhelyre címezve.

 

Amennyiben csak az Intézménytől szükséges aláírás, akkor a Főigazgatóságra:

 

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház

Főigazgatóság

1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

 

 

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSOK

 

A szerződés teljesítése során a teljesítés igazolásokat, pénzügyi elszámolásokat, szerződés módosítással vagy számlázással kapcsolatos anyagokat is a kutatas@irgalmas.hu email címre kell megküldeni.

 

 

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 1 4388605, +36 1 4388606
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/