kedd 9. augusztus 2022
Kórszövettan

Oktatási, tudományos tevékenység

 

Az osztály életében mindig fontos volt - a napi gyakorlati feladatok ellátása mellett - a folyamatos tanulás (a munkatársak rendszeres továbbképzése, továbbképző tanfolyamokon, hazai és nemzetközi kongresszusokon, ill. a központi metszetkonzultációkon való rendszeres részvétel).

 

Nemcsak tanultunk, de az osztály minden munkatársa minden szinten részt vállalt az oktatásban is (egyetemi hallgatók és asszisztensek-szakasszisztensek képzésben), valamint a tudományos munkában. Sikeres ETT és OTKA pályázataink különösen fontosak voltak számunkra, hiszen ez tette lehetővé, hogy az osztály korábbi mikroszkópjait modern fény- és polarizációs optikai mikroszkópokra tudtuk cserélni (3 db Olympus BX 51 polarizációs mikroszkóp, illetve 1 db Olympus konzultációs mikroszkóp), illetve ez a kutatási támogatás tette nemegyszer lehetővé, hogy eredményeinkről a hazai és a nemzetközi kongresszusokon beszámolhattunk. Intézetünk ezt a tevékenységet csak rendkívüli fizetett szabadsággal támogatta.

 

Az osztály tudományos eredményeinek összefoglalása:

 

 

Magyar nyelvű

Idegen nyelvű

Összesen

 

 

 

 

Könyv1 (szerkesztőként)

 

1 (angol)

1

Könyv2 (társszerzőként)

 

1 (angol)

1

Supplementum3 (mint Guest editor)

 

1 (angol)

1

Könyvfejezet

6

15 (angol)

15

Dolgozat*

45

182 (angol)

227

Előadás

78

274 (angol)

22 (német)

376

Kutatási programzáró beszámoló

ETT-pályázat4

2

2 (angol)

4

OTKA-pályázat5

1

1 (angol)

2

Szakdolgozat

2

 

2

 

 

*Dolgozat, vagy lektorált folyóiratban megjelent idézhető összefoglaló

A fontosabb kutatási programokat, illetve a jelentősebb tudományos dolgozatokat – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban soroljuk fel:

Az utolsó 10 év összesített impaktfaktora: 284,12 (Research Gate adatai alapján)

 

  1. Bély M., Apáthy Á.: Amyloid and Amyloidosis 2001. The Proceedings of the 9th International Symposium on Amyloidosis, July 15-21, 2001, Budapest Hungary, pp: 1-598 (PXP Első Magyar Digitális Nyomda Rt., Budapest) 2001
  2. M. Bély: Amyloid and Amyloidosis 2001. Book of Abstracts. The IXth International Symposium on Amyloidosis. Budapest, Hungary. . Amyloid: J. Protein Folding Disord. 8, Suppl.2. (Guest Editor: M Bély) 1-194 (2001)
  3. Bély M., Apáthy Ágnes: Clinical Pathology of rheumatoid arthritis: Cause of death, lethal complications and associated diseases in rheumatoid arthritis. First English edition. Published by Akadémiai Kiadó, Member of Wolters-Kluiwer Group. P.O.Box 245. H-1519 Budapest 2012 http://www.akkrt.hu
  4. ETT (2003-2005) Szeptikus szövődmények rheumatoid arthritisben - Septic infection in rheumatoid arthritis - Septic infection in rheumatoid arthritis

Szerződésszám: (395/KO 03. 12980-9/2003-11018EKU, 618/2003)

  1. OTKA (2004-2007) A szisztémás és lokalizált amyloidosisok pathogenesise

Pathogenesis of systemic and localized amyloidoses – (T/F 046385)

 

Intézetünk egyik fő profilja a mozgásszervi és reumatológiai megbetegedések. Munkatársaimmal rendszeresen részt vettünk az EULAR (European League Against Rheumatism - Európai Reumaellenes Liga) éves kongresszusain. Az Annals of Rheumatic disease Supplementum köteteiben 2001 és 2015 között megjelent munkáink (szám szerint 86) az alábbi honlapon olvashatóak: http://www.abstracts2view.com/eular/

(Megjegyzendő, hogy a honlapon - 2000-2015 között - a világ minden részéről közel harmincezer elfogadott összefoglaló olvasható, melyek között közel 600 magyar tanulmány szerepel (ezek mintegy negyede – az említett 86 is beleszámítva – a BIK-ből származik).

 

Osztályunk fő erőssége az amyloidosisok* hisztokémiai, immunhisztokémiai és elektronmikroszkópos diagnosztikája. Munkánk elismerésének tekinthető, hogy a nemzetközi Amyloid társaság hazánkban rendezte IX. világkongresszusát, melynek Proceeding kötetét szerkesztettük, ill. az összefoglalókat – elsőként a társaság történetében – az Amyloid Journal külön kötetben adta ki.

 

*Az amyloidosis autoimmun, daganatos, elbutulással járó, stb. megbetegedések nemegyszer halálos kimenetelű szövődménye, melynek felismerése, illetve pontos azonosítása számos esetben életmentő lehet.

Budai Irgalmasrendi Kórház
Kórszövettan
Frankel Leó út 17-19.
1027 Budapest
Telefon: +36 1 4388491
Fax: +36 1 4388490

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 1 4388605, +36 1 4388606
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/