vasárnap 2. április 2023

Kórházunk házirendje

A Kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége és betegeink nyugalma érdekében a házirendben foglalt szabályokat kérjük, tartsa be. Ezzel az orvosok és az ápolószemélyzet munkáját segíti.


Tájékoztatjuk, hogy a kórházban orvosi, szakdolgozói munkakörre képző iskolák hallgatói, szakmai gyakorlatukat töltik, melynek keretében részt vesznek az Ön gyógyításában és ápolásában. A hallgatók tevékenységüket szakorvosok, szakápolók és intézeti szakoktatók irányításával végzik.


A házirend hatálya kiterjed az intézményünkben kezelt betegekre, az intézmény munkatársaira, valamint az intézmény területén bármilyen jogcímen tartózkodó más személyekre.


A betegek az általános beleegyező nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a házirendismertetés tényét, így a későbbiekben esetleges jogviták során nem lehet hivatkozási alap a házirend ismeretének hiánya.


A házirend mellékleteként csatoljuk a betegjogi írásbeli tájékoztatót is, amelyből megismerheti az egészségügyi törvény által biztosított jogait. Kérjük, figyelmesen olvassa el.


A beteg jogainak messzemenő elismerése mellett elvárható az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok betartása és az intézményi rend tiszteletben tartása.

 

Betegek kötelezettségei:

 • a házirendben foglaltakat betartani;
 • más betegek jogait tiszteletben tartani;
 • az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani;
 • az osztály napirendjét betartani, vizitek, gyógykezelések alkalmával a kórteremben tartózkodni, átmeneti időre történő osztályelhagyásról a műszakban lévő orvost/ápolót köteles tájékoztatni;
 • az intézmény tisztaságát és csendjét megőrizni;
 • az intézmény felszerelését, berendezéseit rendeltetésszerűen használni;
 • az egészségügyi dolgozókkal-képességei és ismeretei szerint együttműködni köteles:
  • személyes adatait-hitelt érdemlően igazolni;
  • esetleg fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni;
  • a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer,- vagy gyógyhatású készítmény szedéséről tájékoztatni a kezelőorvost;
  • a gyógykezeléssel kapcsolatos rendelkezést betartani;
  • az egészségügyi ellátást érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni;
  • a jogszabály és az intézményi térítési szabályzat által előírt térítési díjat megfizetni.

Felvétel: szükséges iratok: orvosi beutaló, személyi igazolvány, taj-kártya, előző vizsgálati leletei (kórházi zárójelentések), otthonában használt gyógyszereinek listája. A legszükségesebb személyes használati tárgyak: hálóruha, pizsama vagy szabadidőruha, papucs, köntös, tisztálkodási eszközök, wc-papír, evőeszköz, pohár. Magával hozott gyógyszereit érkezésekor adja át az osztályos nővérnek, és távozás előtt kérje vissza.

 

Kérjük, ne hozzon magával: ékszert, egyéb értéktárgyakat, nagyobb pénzösszeget, alkoholos italokat.

 

 

Kórházi viselet: az ajánlott viselet a pizsama/hálóing vagy szabadidőruha. A saját hálóruha viseléséhez kérjük, gondoskodjanak a beszennyeződött saját textília/ruhanemű otthoni tisztításáról. Kérjük beteginket, hogy a hálóruha alatt viseljenek alsóneműt, kórtermen kívül pedig, viseljen köntöst vagy pongyolát.

A kórházi felvételre került betegek felsőruházatukat, cipőjüket, ha van rá mód, küldjék haza. A beteg saját felelősségére a ruházat, a kórteremben, található szekrényben elhelyezhető.

 

Értéktárgyak kezelése: a betegek értéktárgyaikat, készpénzüket csak saját felelősségükre tarthatnak maguknál, azok megőrzéséről kórházunk akkor tud gondoskodni, ha letétként elhelyezik kórházunk Pénzügyi Osztályán. Befekvésekor az osztályon tájékoztatást kap az értékkezelésről. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem tud felelősséget vállalni.

 

Napirend: a betegek napirendje osztályonként eltérően alakul. Felvételkor tájékoztatást kap az adott osztály működési rendjéről. Az orvosi vizitek és a nagy vizit alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást. Ön és betegtársai nyugalma érdekében, kérjük, az este 22 órai lámpaoltás idejét betartani. Ha elhagyja az osztályt, (pl. vizsgálat miatt, büfé), azt mindig jelezze a szolgálatban levő ápolószemélyzetnek.

20:00 óra után az osztályokat elhagyni nem lehet. A Frankel Leó út 17-19. épület főportája 20:00 óra és reggel 6:00 óra a között zárva van. A Frankel Leó út 31. porta munkanapokon 6:00-18:00 óra között van nyitva.

Ha segítségre van szüksége, a betegágynál elhelyezett nővérhívóval tudja értesíteni az ápolót.

 

Étkezés: az étkezések biztosítása az érkezési nap ebédjétől a távozási nap reggelijéig terjed. Kórházunk az orvosi előírásoknak megfelelő diétás étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak vagy kezelőorvosának jelezze, ők gondoskodnak arról, hogy a dietetikus felkeresse önt.

A tálalás egyéni tálcás rendszerben történik. Az élelmezésbiztonsági előírások figyelembevételével a tálalást követő két órán túl az ebéd nem fogyasztható, a szobából a maradékot, vagy az el nem fogyasztott ebédet elviszik. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre. 

Kérjük betegeinket, hogy a kórterem ablakaiban, földön, éjjeliszekrényben ne tartsanak romlandó élelmiszert, mert a nem megfelelően tárolt élelmiszerek veszélyt jelenthetnek, ezért ezeket a kórház a saját védelme érdekében (higiénia) megsemmisítheti. Élelmiszert kisebb mennyiségben, névvel, kórterem-, ágyszámmal és dátummal ellátva a betegek számára biztosított hűtőszekrényben lehet tárolni. (A név és dátum nélküli élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek.)

 

Dohányzás, szeszesital-fogyasztás: a nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében a kórház területén, beleértve az udvart és a bejárati kapu 5 méteren belüli körzetét tilos a dohányzás. Szeszesitalt behozni és fogyasztani tilos.

 

Televíziónézés, rádióhallgatás: a betegek az osztályok társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyítómunka zavarása nélkül. A folyosórészeken elhelyzett televíziókészülék délelőtti órákban, a csendes pihenő alatt és látogatási időben nem használható. A késő délutáni, esti műsoridő alatti tv-használat rendjét az osztályvezető főorvos határozza meg.

Televízió behozatala – egyéni elbírálás alapján – olyan fekvőbetegeknek engedélyezhető, akik a közös tv-szobába nem tudnának kimenni. Az engedélyt az osztály vezetője adja meg, amennyiben az érintett betegtársak is hozzájárulnak. A behozott készülékekért az intézmény felelősséget nem vállal. A saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében.

 

Kapcsolattartás: a hozzátartozók telefonon érdeklődhetnek az ön állapotáról, illetve a fennjáró betegeket telefonhoz hívják. Kivételt képez a rendkívüli eset. Telefonon – ha a beteg hozzájárult – csak általános állapotáról adhatunk tájékoztatást az orvosi titoktartás miatt.

A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelőorvostól kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

 

Látogatási rend: fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályon kijelölt helyen fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon.

A beteg ágyára a fertőzések elkerülése céljából látogatók ne üljenek. Gyermeke egészsége és a többi betegtárs nyugalma érdekében javasoljuk, hogy kiskorúak csak kivételes esetben látogassanak beteget, ilyenkor kérjük a szülőket a fokozott felügyeletre és a higiéniás óvórendszabályok betartására. 

Súlyos állapotú betegek esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos a működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.

 

Beteglátogatás időpontja: a látogatás általánosan 15:00 és 18:00 óra között lehetséges. Előfordulhat, hogy egyes speciális tevékenységű osztályok (Intenzív osztály, Kardiológia őrző) esetén a látogatást átmenetileg korlátozni kell, például speciális beavatkozások elvégzésének időtartamára. A felvételkor az adott osztályon tájékoztatják Önt a látogatás időpontjáról. A látogatási időn túl látogatási céllal az Intézetben tartózkodni nem lehet. 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel látogathatják hozzátartozóikat az intézményünkben, amit a portaszolgálat felügyel.

 

Lelkigondozó szolgálat: intézetünkben szakképzett lelkigondozók végzik, betegeink és hozzátartozóik, valamint munkatársaink lelki, spirituális támogatását. Hétköznap 8:00–16.00 óráig a nővérek segítségével érhetőek el.

Katolikus beteginket személyiségük szabadságát tiszteletben tartva segítik a gyógyulást hozó szentségek befogadásában. Bármely felekezetű betegeink részére biztosítjuk, a vallásgyakorlás lehetőségét. A szentmisék és istentiszteletek rendjéről az osztályon tájékozódhat.

 

Elbocsátás, távozás: az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani. A kórházból naponta, osztályonként változó időpontban van hazabocsátás, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa értesíti.

Elbocsátáskor a használatra kapott kórházi eszközöket (hőmérő, kórházi pizsama, törölköző stb.) az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni. Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kezelések folyamatosságának biztosítása, valamint a kórház jogi védelme érdekében eltávozás (kimenő) nincs, a gyógyintézet önkéntes elhagyása a gyógykezelés automatikus befejezését jelenti. A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. A távozási szándékot előzetesen a kezelőorvosnak kell bejelenteni. Ilyen esetben a gyógykezelés megszakításának várható következményeiről, az állapotról a beteg felvilágosítást kap, ennek tudatában dönt az önként távozás mellett. A kezelőorvos ezt önkényes, saját felelősség melletti távozás megjegyzéssel rögzíti a betegdokumentációban, amely tényt a beteg aláírásával megerősít, és ekkor a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.
Ha a beteg úgy dönt, hogy előzetes bejelentés nélkül távozik az egészségügyi intézményből, akkor ezt a tényt – előzetes bejelentés nélküli távozás megjegyzés mellett – a kezelőorvos a beteg dokumentációjában feltünteti, és ha a beteg egészségi állapota szükségessé teszi, az önkényes távozás tényéről értesíti a távozó beteg háziorvosát és/vagy az illetékes hatóságot, továbbá cselekvőképtelen beteg esetén – ide nem értve a cselekvőképtelen állapotban lévő beteget – a gyógyintézet elhagyásának tényéről értesíti a törvényes képviselőt.
Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú beteg esetén az Eütv. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személy, ennek hiányában a törvényes képviselő kerül értesítésre telefonon, illetve távirati úton a bejelentés nélküli távozás tényéről a beteg biztonsága érdekében. Amennyiben a betegnek a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és annak feltüntetését az egészségügyi dokumentációban kérte, a gyógyintézet elhagyásának tényéről a támogató kerül értesítésre.
A betegdokumentációba kerül bejegyzésre, hogy bejelentés nélküli távozás esetén a kórház kit értesít.

 

Panaszok kezelése: az orvosi vizsgálatokkal, a gyógykezeléssel, az ápolással, az étkezéssel és általában az ellátással, az intézeti körülményekkel, valamint a házirenddel kapcsolatos kéréseit, észrevételeit, panaszait kérjük, közölje kezelőorvosával. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, akkor sorrendben az osztályvezető főorvoshoz (helyettese), főigazgató főorvoshoz (helyettese) ápolási igazgatóhoz fordulhat. Ha panasza nem nyer elintézést, a betegjogi képviselőhöz is fordulhat.

 

Betegjogi képviselő: neve és elérhetősége minden osztályon megtalálható.

 

Járóbetegekre vonatkozó külön szabályok: a kórházon belül járóbeteg-ellátást nyújtó szervezeti egységek (ambulanciák) rendelési idejüknek megfelelően biztosítják a betegek ellátását. Pihenőnapokon és munkaszüneti napokon kizárólag sürgősségi ellátás igénybevételére van lehetőség.

 

A sajtónyilvánosság rendje:

a Budai Irgalmasrendi Kórház területén bármilyen kép- vagy hangfelvétel készítése tilos! Írásos kérelem alapján a Betegápoló Irgalmasrend képviselője engedélyezheti a kép- vagy hangfelvétel készítését. Ilyen irányú kérelemmel a rendi titkársághoz kell fordulni. A kép vagy hangfelvételre vonatkozó rendi engedélyen túlmenően az intézetben kezelt beteg a felvételeken csak a személyes, írásban megtett beleegyezése után vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot a betegdokumentációhoz kell csatolni. A sajtónyilvánosság a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket.

 

 A felvételhez szükséges alapvető okmányok, dokumentumok: 

 • személyazonosító adatokat tartalmazó igazolvány;
 • lakcímkártya (új típusú személyi igazolvány esetén);
 • taj-kártya;
 • külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya – EUCARD)
  • beutaló, mely az alábbi szakellátásokon történő megjelenéshez nem szükséges:
   • nőgyógyászat, urológia, fül-, orr-, gégészet, szemészet, sebészet, bőrgyógyászat

Ambulanciáinkon a visszatérő betegeinket fogadjuk részint előjegyzés alapján. Diagnosztikai egységeinkben a betegfogadási időben fogadunk betegeket részint előjegyzés szerint.
Az előzetes időpont-egyeztetés alapján érkező betegek ellátása elsődleges, azonban kivételt képeznek a sürgős, azonnali ellátást igénylő betegek, az Országos Mentőszolgálat által beszállított betegek.
A kórház épületeiben nincs lehetőség a járóbetegek vagyontárgyainak, ruházatának őrzésére. Erre tekintettel kérjük, hogy értéktárgyaikat a vizsgálatok alkalmával vigyék magukkal, valamint azok megóvására a lehető legnagyobb figyelmet fordítsanak!
Az ellátás kapcsán felmerülő térítési díjakról az egészségügyi ellátó személyzettől kap a vizsgálatot megelőzően felvilágosítást.

A házirend megsértéséért, összeférhetetlen magatartásért a beteg az intézetből elbocsátható!

 

További tájékoztatásul minden egységen rendelkezésre áll:

 • írásos betegtájékoztató a vizsgálatokról, beavatkozásokról, betegjogi képviselő elérhetőségéről;
 • az osztályok munkarendje és a házirend teljes terjedelemben elkérhető az egészségügyi szakdolgozóktól.

Egyéb szolgáltatások a kórház területén:

 • közforgalmú gyógyszertár (Frankel Leó út 17–19);
 • büfé (Frankel Leó út 17–19, Árpád fejedelem útja 7.);
 • italautomaták (Frankel Leó út 17–19, Árpád fejedelem útja 7.)

A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) előírásának megfelelően történik.

 

Házirendünket ide kattintva pdf-formátumban is letöltheti

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Kérjük tájékozódjanak a szakrendelések emailes és a fekvőbeteg osztályok saját telefonos elérhetősége után a weboldalon! www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/jarobetegellatas www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/fekvobetegellatas
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 1 4388605, +36 1 4388606
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/