vasárnap 3. március 2024

Benntartózkodás alatt

 

Jelenlét
Súlyos állapotú betegek esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos működési rendben foglaltak szerint biztosítja a beteg melletti benntartózkodást.
Vizitek
A betegek napirendje osztályonként eltérően alakul. Felvételkor tájékoztatást kap az adott osztály működési rendjéről. Az orvosi vizitek és a nagyvizit alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást.
Lelkigondozás
A Szolgálat az Irgalmasrend hagyományaira építve korszerű pszichológiai, pasztorálpszichológiai, és lelkivezetői ismereteket, szervezetfejlesztési módszereket felhasználva jött létre és működik ma is.
Szolgálatunk a betegek, hozzátartozóik és munkatársaink felé kívánja közvetíteni Isten személyes szeretetét.
Munkánk fontos része betegeink és munkatársaink szentségi ellátásának és lelkészi látogatásának megszervezése is.
 
Az újjáalakulás óta részt vállalunk a Budai Irgalmasrendi Kórház keresztény arculatának, lelkiségének alakításában, és hogy a Betegápoló Irgalmasrend karizmájának megfelelően lelkigondozói képzési központtá nőjön a hazai lelkipásztorkodást oktató műhelyek között.
 
A hat szakképzett lelkigondozó mellett teamünket szociális munkás, gyászterapeuta és római katolikus kórházlelkész segíti. Ökumenikus lelkigondozói teamünk a gyógyításban szorosan együttműködik Kórházunk orvosaival, ápolóival, és klinikai szakpszichológusával; valamint több felekezet lelkészeivel.
Pénz és érték
A betegek értéktárgyaikat, készpénzüket csak saját felelősségükre tarthatják maguknál, azok megőrzéséről kórházunk akkor tud gondoskodni, ha letétként elhelyezik kórházunk Pénzügyi osztályán. Az értékkezelésről befekvésekor az osztályon is adunk tájékoztatást. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház nem tud felelősséget vállalni.
TV és rádió
 A betegek az osztályok társalgójában elhelyezett televíziót nézhetik, betegtársaik és a gyógyító munka zavarása nélkül. A folyosórészeken elhelyezett tv-készülék délelőtti órákban, a csendes pihenő alatt és látogatási időben nem használható. A késő délutáni, esti műsoridő alatti tv-használat rendjét az osztályvezető főorvos határozza meg. Televízió behozatala – egyéni elbírálás alapján – olyan fekvőbetegeknek engedélyezhető, akik a közös tv-szobába nem tudnának kimenni. Az engedélyt az osztály vezetője adja meg, amennyiben az érintett betegtársak is hozzájárulnak. A behozott készülékekért az Intézmény felelősséget nem vállal. A saját rádiójukat csak fülhallgatóval használhatják a betegtársak nyugalmának biztosítása érdekében.
Látogatási rend

A látogatás általánosan 8:00 és 20:00 óra között lehetséges. Előfordulhat, hogy egyes speciális tevékenységű osztályok (Intenzív Osztály, Kardiológia Őrző) esetén a látogatást átmenetileg korlátozni kell, például speciális beavatkozások elvégzésének időtartamára. A felvételkor az adott osztályon tájékoztatják Önt a látogatás időpontjáról. 20:00 óra után látogatási céllal az Intézetben tartózkodni nem lehet.

Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat az osztályon kijelölt helyen fogadhatják. Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre lehetőség szerint csak két látogató tartózkodjon. A beteg ágyára a fertőzések elkerülése céljából látogatók ne üljenek!

Gyermeke egészsége és a többi betegtárs nyugalma érdekében javasoljuk, hogy kiskorúak csak kivételes esetben látogassanak beteget, ilyenkor kérjük a szülőket a fokozott felügyeletre és a higiéniás óvórendszabályok betartására.

Virág
A fertőzések elkerülése érdekében sem cserepes virágot, sem vágott virágot nem lehet hozni a bennfekvő betegeknek. Megértésüket köszönjük!
Étkezés
Az étkezések biztosítása az érkezési nap ebédjétől a távozási nap reggelijéig terjed.

Kórházunk az orvosi előírásoknak megfelelő diétás étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak vagy kezelő orvosának jelezze, ők gondoskodnak arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt. A tálalás egyéni tálcás rendszerben történik.

 

Az élelmezésbiztonsági előírások figyelembevételével a tálalást követő két órán túl az ebéd nem fogyasztható, a szobából a maradékot, vagy az el nem fogyasztott ebédet elviszik. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre.

 

Kérjük betegeinket, hogy a kórterem ablakaiban, földön, éjjeliszekrényben ne tartsanak romlandó élelmiszert, mert a nem megfelelően tárolt élelmiszerek veszélyt jelenthetnek, ezért ezeket a kórház a saját és betegtársai védelme érdekében (higiénia) megsemmisítheti. Élelmiszert kisebb mennyiségben, névvel, kórterem-, ágyszámmal és dátummal ellátva a betegek számára biztosított hűtőszekrényben lehet tárolni. (A név és dátum nélküli élelmiszerek megsemmisítésre kerülnek.)
Telefonhasználat

Intézményünkben vezetékes, falra szerelt telefonkészülékek már nincsenek, ezért telefonálni csak saját mobilkészülékükről tudnak a benntartózkodó betegek.

Kérünk mindenkit, hogy a vizsgálóhelyiségekben, kezelőkben, diagnosztikai részlegeken ne használjanak mobiltelefont, illetve a telefonhasználat során legyenek tekintettel az Önökkel egy szobában lévő betegek nyugalmára!

A kórház elhagyása
A kezelések folyamatosságának biztosítása, valamint a kórház jogi védelme érdekében eltávozás (kimenő) nincs, a gyógyintézet önkéntes elhagyása a gyógykezelés automatikus befejezését jelenti. A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. A bármely okból, indokkal történő esetleges távozási szándékot előzetesen a kezelőorvosnak kell bejelentenie. Ilyen esetben a gyógykezelés megszakításának várható következményeiről, az állapotról a beteg felvilágosítást kap, ennek tudatában dönt az önként távozás mellett. A kezelőorvos ezt „önkéntes, saját felelősség melletti távozás” megjegyzéssel rögzíti a betegdokumentációban, amely tényt a beteg aláírásával megerősíti, és ekkor a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.

 

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Kérjük tájékozódjanak a szakrendelések emailes és a fekvőbeteg osztályok saját telefonos elérhetősége után a weboldalon! www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/jarobetegellatas www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/fekvobetegellatas
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
C és B épület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/