szerda 17. július 2024

Benntartózkodás után

Elbocsátás

Tájékoztatjuk Önt, hogy az elbocsátás napján csak a reggeli étkezést tudjuk biztosítani. A kórházból naponta, osztályonként változó időpontban van hazabocsátás, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa értesíti.

Elbocsátáskor a használatra kapott kórházi eszközöket (hőmérő, kórházi pizsama, törölköző, stb.) az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kezelések folyamatosságának biztosítása, valamint a kórház jogi védelme érdekében eltávozás (kimenő) nincs, a gyógyintézet önkényes elhagyása a gyógykezelés automatikus befejezését jelenti. A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelőssége mellett is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. A távozási szándékot előzetesen a kezelőorvosnak kell bejelenteni. Ilyen esetben a gyógykezelés megszakításának várható következményeiről, az állapotról a beteg felvilágosítást kap, ennek tudatában dönt, az önként távozás mellett. A kezelőorvos ezt „önkéntes, saját felelősség melletti távozás” megjegyzéssel rögzíti a betegdokumentációban, amely tényt a beteg aláírásával megerősít, és ekkor a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.

Ha a beteg úgy dönt, hogy előzetes bejelentés nélkül távozik az egészségügyi intézményből, akkor ezt a tényt – előzetes bejelentés nélküli távozás megjegyzés mellett – a kezelőorvos a beteg dokumentációjában feltünteti, és ha a beteg egészségi állapota szükségessé teszi, az önkéntes távozás tényéről értesíti a távozó beteg háziorvosát és/vagy az illetékes hatóságot, továbbá cselekvőképtelen beteg esetén - ide nem értve a cselekvőképtelen állapotban lévő beteget - a gyógyintézet elhagyásának tényéről értesíti a törvényes képviselőt..

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú beteg esetén az Eütv. 16.§ (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személy, ennek hiányában a törvényes képviselő kerül értesítésre telefonon, illetve távirati úton a bejelentés nélküli távozás tényéről a beteg biztonsága érdekében. Amennyiben a betegnek a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és annak feltüntetését az egészségügyi dokumentációban kérte, a gyógyintézet elhagyásának tényéről a támogató kerül értesítésre.

A betegdokumentációba kerül bejegyzésre, hogy bejelentés nélküli távozás esetén a kórház kit értesít.

Zárójelentés

Egyes osztályok működési rendje eltérő lehet, a zárójelentések kiadásának időpontjáról az adott osztályon tájékoztatást kap.

Az orvosi zárójelentést 3 példányban készítik el. Ebből két példányt kap a beteg (egyik példányt a háziorvos részére), 1 példány marad a kórházban, a betegdokumentációban.

 

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
Pf. 98.
1023 Budapest
Kérjük tájékozódjanak a szakrendelések emailes és a fekvőbeteg osztályok saját telefonos elérhetősége után a weboldalon! www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/jarobetegellatas www.irgalmasrend.hu/site/budapest/gyogyitasapolas/fekvobetegellatas
Telefon: +36 1 4388605-Munkanapokon 8 és 15 óra között
Telefon: +36 1 4388606-Munkanapokon 8 és 15 óra között

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
C és B épület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/