Sunday 2. April 2023

Főhajtás az ápolók napján!

Ma az Ápolók Napján az ápolókra gondolunk, akik, amíg csak van rá lehetőségük, nem szűnnek meg jót cselekedni.

Különleges nap ez a mai. Érdemes a betegek és ápolók égi pártfogójának, Istenes Szent Jánosnak szavaira figyelni, amelyekre, az ünnepnap alkalmával, Köztársasági Elnök úr felesége, Anita asszony is utalt: „Az ápolók minden napja különleges nap” - amit Istenes Szent János saját szavaival, így folytatott volna - , mert az ember nagy lehetősége, a legkiszolgáltatottabbaknak, a betegeknek irgalmas szívvel védelmet és biztonságot nyújtani.

Bátorítsa Önöket Istenes Szent János vallomása: „Krisztus foglya vagyok. Amikor látom a sok szegény testvéremet, és látom itt mellettem szinte már az emberi erőt is meghaladó szenvedéseket és látom, hogy mennyi lelki és testi nyomorúság kínozza őket, nagyon elszomorodom, mert nem tudok rajtuk segíteni, de mégis bízom Krisztusban, hiszen Ő ismeri a szívemet.”

Az Önök jó szívét Istenes Szent János, a betegek és ápolók égi pártfogójának példája lelkesítse, és Isten áldása erősítse.

Tisztelő szeretettel és hálás szívvel

 

P. Kozma Imre OH

a Betegápoló Irgalmasrend

magyarországi vezetője

 

 

Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház

 

A betegség súlyos nehezék az emberen.

A léleknek minden erejére

szüksége van ahhoz,

hogy fölébe kerekedjen.

 

A betegség lehetőség is az ember számára,

hogy legyőzve önmagát

megsokszorozza lelki erőit.

Ez a gyógyító felismerés Isten ajándéka.

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/