szerda 6. július 2022

Tevékenységeink

Az Irgalmasrendi Kórház Lelkigondozó Szolgálata a Betegápoló Irgalmasrend  hagyományaira építve, az intézményesített lelkigondozás közel száz esztendős amerikai és nyugat-európai tapasztalatai alapján jött létre. Korszerű pszichológiai, pasztorálpszichológiai, lelkivezetői ismereteket és szervezetfejlesztési módszereket alkalmazva működik.

 

Legfőbb feladatunk, hogy - a teljes értelemben vett - gyógyuláshoz járuljunk hozzá azzal, hogy Kórházunk betegei, családtagjaik és a kórházi munkatársak számára az állapotukból, foglalkozásukból, körülményeikből származó krízishelyzetekben lelki, spirituális és etikai támogatást, megértő, szerető jelenlétet biztosítsunk.

 

A lelkigondozókat a leggyakrabban az alábbi élethelyzetekben hívják: amikor az embert 

  • félelem, szorongás, gyászélmény, vagy más veszteség kínozza,
  • elkeseredett, súlyos állapotba került,
  • nagy feszültséget, magányt él meg,
  • a haldoklás fájdalmas idején,
  • amikor testi gyógyulása a lelki terhek miatt húzódik.

 

Betegeink és munkatársaink fordulhatnak hozzánk hitbéli kérdéseikkel, családi problémáikkal, szociális problémáikkal, pszichés terheik hordozásában.

 

A látogatásokat osztályos lelkigondozók végzik. Kórházunk minden fekvőbeteg osztályának felelős lelkigondozója van, aki a gyógyító személyzet tagjaival együttműködésben szolgálja betegeink testi-lelki, „egész-ségének” helyreállását.

 

Sürgős esetben, krízishelyzetekben, illetve a kórházunkban meghalt betegek hozzátartozóinak támogatására a Lelkigondozó Szolgálat ügyeletes lelkigondozója a betegágyhoz hívható.

 

Munkánk fontos része a kórházlelkésszel együttműködve betegeink és munkatársaink szentségi ellátásának előkészítése, lelkészi látogatásának megszervezése.

           

A katolikus betegek kórházunkban szentmisén vehetnek részt, a szentségek (szentgyónás, betegek kenete) gyógyító erejével élhetnek, szükség esetén betegágyukban is naponta lehetőségük van szentáldozásban részesülni.

           

Protestáns betegeink számára istentiszteletek és lelkészi látogatások megszervezésével is szolgálunk.

           

A Kórház újjáalakulása óta képzési központként is működjünk a hazai, lelkipásztorkodást oktató műhelyek között. Módszertani-kutatási tevékenységünk rendszeres műhely- és szupervíziós alkalmakból, továbbképzésekből épül fel.

Budai Irgalmasrendi Kórház
Központi dietetikai szolgálat
Frankel Leó út 17-19.
1027 Budapest
Telefon: +36 1 4388600-8779
Telefon: +36 1 4388600-8521

Betegápoló Irgalmasrend
Budai Irgalmasrendi Kórház
levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.
főépület címe:
1027 Budapest, Frankel Leó út 17-19.
központi telefonszám:
+36 1 4388605, +36 1 4388606
fax: +36 12125378
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/