kedd 26. szeptember 2023

Eltávolodni a „normálistól”

Fr. Jesús Etayo OH sac.Istenes Szent János kulcsfigura számomra. Egyik életrajzírója „rendellenes személynek” nevezte – abban az értelemben, hogy ő felülmúlja a normalitást. Mindig, amikor Istenes Szent Jánossal foglalkozom és közelébe kerülök, felfigyelek arra, hogy mennyire apró vagyok. Legnagyobb hatással van rám az a képessége, hogy meg tudott változni.

Teljesen nyilvánvaló: Istenes Szent János érezte, hogy Isten megérintette, és ő erre egy radikális választ adott. Ezt én nagyon meghatónak találom, nagy hatással van rám. Ezért néha saját magamnak is megjegyzem: fel kellene hagynod rossz szokásaiddal. Közben látom, hogy az idő gyorsan szalad, és én nagyon keveset változtam.

 

Fr. Jesús Etayo OH sac.

a Betegápoló Irgalmasrend generálisa

Egy pragmatikus ember

Fr. Rudolf Knopp OHMások engem pragmatikusnak határoznak meg. Így látom magamat én is. Istenes Szent János azért szimpatikus nekem, mivel ő is nagyon pragmatikus ember volt. Nem dolgozott ki bonyolult koncepciókat, nem várta soha meg, amíg elképzelései megvalósításához minden paraméter összejön. Munkájában sokat improvizált, menet közben tanulta meg a dolgokat.

Azért tetszik nekem Istenes Szent János pragmatikus életszemlélete, mert párhuzamot fedezek fel ebben a saját munkastílusommal.

 

Fr. Rudolf Knopp OH
első generáltanácsos

A szív parancsoljon

P. Kozma Imre OHA szív személyiségünk legbelsőbb magja, ami érzelmi erőt, érzékeny lelkületet, melegséget és intuitív felismerést nyújt. Szív és szeretet összetartoznak, és egyedül képesek arra, hogy az ember lelki éhségét csillapítsák.

Istenes János munkásságának alapját jelenti az, hogy meghallotta a szív hangját, amely hangot az értelem nem képes felfogni.

Ma nem utánozhatjuk egyszerűen Istenes Szent János tetteit. Korunk viszonyai másmilyenek, de követőiként feladatunk a ránkbízottakat a befogadottság élményével és a védettség érzésével megajándékozni. Példája nyomán arra a titokra figyelünk, amely a Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúráját létrehozta: az Igére, a Biblia tanítására és a Kereszt tudományára. Jól tudjuk: egy kultúra addig él, míg kapcsolatban van azzal a titokkal, ami létrehozta.

A Rendünk küldetését meghatározó hospitalitas szellemében kötelességünk korunk kihívásaival szembesülni, és a segítségre szorulókat szolgálatunk középpontjába állítani.

 

Fr. Kozma Imre OH sac.
a magyarországi Betegápoló Irgalmasrend vezetője

Az ember test, lélek és szellem egysége

Fr. Kovács Gellért OHA hospitalitás karizmájára épülő Betegápoló Irgalmasrend a betegek és bajbajutottak segítségét szorgalmazza, hiszen Krisztus is megkülönböztetett szeretettel volt a betegek iránt. A Rendhez való tartózás konkrét szolgálatot jelent, ahogyan azt Jézus követése és Rendalapítónk, Istenes Szent János atyánk életpéldája mutatja.

Jézus arról tett tanúbizonyságot, hogy Isten közel jött hozzánk. Irgalmas és gyógyító szeretetével jelen van mindannyiunk életében. Istenes Szent János, Jézus példájára, az egész embert gyógyító és befogadó szeretettel közeledett bajban lévő embertársai felé. Ez számomra a leghitelesebb példa, amely a szerzetesi életformára való elkötelezettséget bontakoztatta ki bennem. A Betegápoló Irgalmasrend gyógyító kultúrája pedig az ember teljes egészét tárta fel számomra: hiszen Isten teremtménye test, lélek és szellem egysége. Mai társadalmunkban nagy szükség van arra, hogy az embert ebben az összetett valóságában szemléljük és így segítsünk az elesetteken.

 

Fr. Kovács Gellért OH
a magyarországi Betegápoló Irgalmasrend szerzeteseBetegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/