vasárnap 3. március 2024

Jelen lenni a szenvedők életében

Közösségünkben élni azt jelenti, hogy megosztjuk életünket mindazokkal az emberekkel is, akik kiszorulnak a szociális hálóból, és a társadalom perifériájára kerülnek.

 

Jézus mondta: „Szegények mindig vannak veletek. Akkor tehettek velük jót, amikor akartok. De én nem vagyok mindig veletek.” (Mk 14,7)

 

Mennyire igaza volt Jézusnak. Egyre nagyobb a vagyoni különbség szegény és gazdag között. A globalizáció korában még mindig van emberkereskedelem, rabszolgaság és emberhez méltatlan ínség. A teremtett világot és Isten képmását, az embert kíméletlenül használják és kifosztják.

 

Azoknak az embereknek a létszáma, akik a perifériára szorulnak és akiknek elrabolják a méltóságukat, egyre jobban növekszik. Mi hiszünk abban, hogy szükség van a jó globalizációjára.

 

Az emberek jogainak a védelmére kelni ma fontosabb feladat, mint bármikor. A mai társadalom nem akarja biztosítani az emberek számára azt az alapvető jogot, hogy megszülethessenek és emberhez méltóan élhessenek. Ma nem magától értetődő, hogy az ember betegségében ápoláshoz és gondozáshoz jut. Ez még inkább érvényes a fogyatékkal élők esetében. Emberhez méltó életet élni, majd méltóságteljesen meghalni manapság már nem biztosított.

 

Így az irgalmasrendi szerzetesek számára rengeteg tennivaló akad.

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/