szerda 17. július 2024

Provinciánk vezetése

A provinciális és a provinciatanács

Frater Saji Mullankuzhy OH 

Frater Saji Mullankuzhy OH provinciális legfontosabb feladata az, hogy a Rendtartomány számára biztosítsa a jólétet és a zökkenőmentes működést. Feladatköre kiterjed a Rendtartományban található összes közösségre és intézményre, valamint a Rendtartományban tevékenykedő összes testvérre. Munkájában az általános jogszabályra és az Irgalmasrend saját belső szabályzatára támaszkodik. A provinciálist a Rendtartomány vezetésében, irgalmasrendi szellemben a provinciatanács segíti (ezt definitóriumnak nevezik).

 

 

A provinciatanács tagjai:

1. tanácsosFrater Daniel Katzenschläger OH
2. tanácsos: Frater Antonius Nguyen OH
3. tanácsos: Frater Richard Jombík OH
4. tanácsos: Frater Nikolaus Deckan OHA provinciatanács tagjai felelősségük teljes tudatában előterjesztik a provinciálisnak tanácsaikat, véleményeiket, ha erre felkérik őket. Tanácsaik a közösség érdekeit és jólétét szolgálják. A provinciálissal közösen alkotják a provinciavezetést, más néven a definitóriumot.

 

Jogköréből adódóan a provinciavezetés döntéseit a kánonjoggal és az állami törvényekkel összhangban hozza. Feladata az, hogy innovatívan, a Rend stratégiáját követve, operatív intézkedésekkel ápolja és aktualizálja a Rend karizmáját, a hospitalitást. Istenes Szent János eszméje a Rend kultúrájában és filozófiájában él tovább. Ezt az értéket úgy kell továbbadni állandó változásban levő gyógyító intézményeinkben, hogy a szerzetestestvérek és munkatársaik hitelesen és karizmatikus jelenlétként élhessék meg.

 

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/