szerda 17. július 2024

A feldsbergi anyaház

Az összes közép-európai provinciák anyaháza

A Betegápoló Irgalmasrend első létesítménye az Alpoktól északra a feldsbergi konvent volt, amelyet 1605-ben Liechtensteini I. Károly alapított. A herceg római tartózkodása alatt ismerte meg az Irgalmasrend tevékenységét. A testvérek egy maláriában szenvedő szolgáját ápolták és gyógyították meg. A történtek nagy hatással voltak Károlyra, aki egyre jobban tisztelte és becsülte a testvérek lelkiismeretességét és professzionalizmusát. Amint Ausztriába visszatért, felkérte a Rend vezetését, hogy küldjenek néhány testvért Feldsbergbe (ma Valtice, Csehország).

 

Kezdetben megkapták a Szent Barbaráról elnevezett katonai kórházat. I. Károly gondoskodott itt az Irgalmasrend működéséhez szükséges anyagi háttérről is.

A következő 50 esztendőben az irgalmasrendi testvérek további konventeket alapítottak: Bécsben, Prágában, Grácban, Neuburgban vagy éppen Triesztben. Mint ápolók és tábori orvosok nagyon sokat segítettek a betegek szolgálatában a monarchia különböző harcterein. A harmincéves háborúban (1618-1648) különösen is szükség volt tevékenységükre. Hivatásának gyakorlása közben, a háborús övezetekben, számos testvér vesztette el életét.

 

Kezdetben – helyszűke miatt – a feldsbergi testvérek magánházakban laktak, mivel a konvent épülete még nem létezett. Az ápolói tevékenységüket dokumentálták: a legrégebbi betegkönyv 1630-ból származik. 1659 egy új korszak kezdetét jelentette a feldsbergi irgalmasrendiek életében. Liechtensteini Károly Eusebius és neje, Johanna Beatrix elhatározták, hogy egy új – konventtel ellátott – kórházat építenek a testvéreknek.

 

A kovent alapkövét 1662. július 17-én tesztték le. Az épületet a későbbiekben további emelettel egészítették ki. A konventtel párhuzamosan a kórház épületét is bővítették. Erdők, földek és szőlősök okos üzemeltetésén keresztül sikerült hosszútávon biztosítani a Rend gazdasági stabilitását.

A feldsbergi konventben 1683-ban már 19 testvér tevékenykedett.

1756-ban a feldsbergi kórház 36 ággyal rendelkezett, míg 1761-ben a Rend már 29 tagot számolt.

 

Kert Valticeben

Konvent és kórház Feldsbergben, 1886

A napóleoni háborúk idején a kórházat inkább katonák ápolására vették igénybe. Az asperni csata után 100 sebesültet ápoltak a kórházban, további 126 katonát a környező magánházakban részesítettek egészségügyi ellátásban. Ekkor a kórházban és a konventben összesen 24 testvér és 17 munkatárs tevékenykedett.

 

1854-ben a konventben kitört tűzvész nagy károkat okozott. A Liechtenstein-család viszont nagylelkűen kijavítatta a károkat.

1876-ban, a császári hadsereg gyakorlata alatt, a feldsbergi konvent I. Ferenc József császárt láthatta vendégül.

 

A 19. század végén Liechtensteini János elhatározta, hogy újjáépíti az egész kórházat. Az új épületet 1892. augusztus 30-n szentelték fel ünnepélyes keretek között.

A feldsbergi irgalmasrendi kórházba 1804–1904 között 81 043 beteget vettek fel és ápoltak. Ez alatt a 100 év alatt 1 394 917 ellátásnapot könyveltek el. Csak 1904-ben 1119 beteget vettek fel, ellátásaik száma 1 év alatt 19 693 volt.

Az első világháborúban a feldsbergi kórház katonai kórházként működött. Feldsberg 1920-ban Csehország részévé vált Valtice néven.

 

A kórházat új emelettel bővítették, így 1930-ban már 150 ággyal rendelkezett. Az új nőgyógyászati részlegen a Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek tevékenykedtek. A testvérek professzionalizmusával az állami kórház nem tudott versenyezni, ezért ezt a részt is a konventkórházhoz csatolták. Így lett hirtelen 300 ágyas a feldsbergi irgalmasrendi kórház.

 

1938. október 8-án német csapatok megszállták Feldsberget és visszacsatolták Ausztriához. Az irgalmas testvérek elhagyták a kórházat. Csak a háború végén tértek újra vissza.

 

1949-ben államosították a kórházat. Ekkor már csak 6 testvér élt és dolgozott itt. Három fő területen folyt tovább a tevékenység: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat. 1954-ben gyermekgyógyászati részleget is létrehoztak.

 

A Rend erős politikai nyomás következtében 1960. április 28-án hagyta el a kórházat. 2002-ben a kolostortemplom visszakerült a Rend tulajdonába. Ma, 400 évvel az első irgalmasrendi testvér megérkezése után a Rend a városban csak szimbolikusan van jelen.

 

Irgalmasrendi templom Valticeben
Kórház és kolostortemplom ma Feldsbergben (Valtice)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/