vasárnap 2. április 2023

Benntartózkodás után

 

Elbocsátáskor a használatra kapott kórházi eszközöket (hőmérő, kórházi pizsama, törölköző stb.) az osztályos nővérnek vissza kell adnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

 

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyógyintézet önkéntes elhagyása a gyógykezelés automatikus befejezését jelenti. A beteg kezelőorvosának javaslata ellenére, saját felelősségére is dönthet úgy, hogy önként elhagyja a kórházat. A távozási szándékot a kezelőorvosnak előzetesen be kell jelenteni. Ilyen esetben a gyógykezelés megszakításának várható következményeiről, az állapotról a beteg felvilágosítást kap, ennek tudatában dönt az önként távozás mellett. A kezelőorvos ezt „önkéntes, saját felelősség melletti távozás” megjegyzéssel rögzíti a betegdokumentációban, amely tényt a beteg aláírásával megerősít, és ekkor a beteg zárójelentést kap a kórházi kezelésről.

 

Ha a beteg úgy dönt, hogy előzetes bejelentés nélkül távozik az egészségügyi intézményből, akkor ezt a tényt - „előzetes bejelentés nélküli távozás” megjegyzés mellett – a kezelőorvos a beteg dokumentációjában feltünteti, és ha a beteg egészségi állapota szükségessé teszi, az önkéntes távozás tényéről értesíti a távozó beteg háziorvosát és/vagy az illetékes hatóságot, továbbá cselekvőképtelen beteg esetén - ide nem értve a cselekvőképtelen állapotban lévő beteget - a gyógyintézet elhagyásának tényéről értesíti a törvényes képviselőt.

 

Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú beteg esetén az Eütv. 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személy, ennek hiányában a törvényes képviselő kerül értesítésre telefonon, illetve távirati úton a bejelentés nélküli távozás tényéről a beteg biztonsága érdekében. Amennyiben a betegnek a támogatott döntéshozatalról szóló törvény szerinti támogatója van és annak feltüntetését az egészségügyi dokumentációban kérte, a gyógyintézet elhagyásának tényéről a támogató kerül értesítésre.

 

A betegdokumentációba kerül bejegyzésre, hogy bejelentés nélküli távozás esetén a kórház kit értesít.

 

Az orvosi zárójelentést 3 példányban készítik el. Ebből két példányt kap a beteg (egyik példányt a háziorvos részére), 1 példány marad a kórházban, a betegdokumentációban.

Betegápoló Irgalmasrend
Váci Irgalmasrendi Kórház
Március 15. tér 7-9.
2600 Vác
Telefon: +36 27 319450

Betegápoló Irgalmasrend

Váci Irgalmasrendi Kórház

2600 Vác
Március 15. tér 7-9.

Telefon: +36 27319450

Fax: +36 27315530

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/