Sunday 19. May 2024

Lelkigondozás, önkéntes szolgálat

 

 

A kórházunkban fekvő betegek, családtagjaik, illetve kórházi munkatársaink számára speciális Lelkigondozó Szolgálat nyújt szeretetteljes gondoskodást.

 

Betegeink részére a vallás gyakorlása és a kiválasztott egyházi személlyel való kapcsolattartás biztosított. Kórházunkban a Váci Egyházmegye hivatásos lelkigondozói és önkéntesei teljesítenek szolgálatot. A kórház ökumenikus szellemisége lehetővé teszi más felekezet lelkészeinek szolgálatát is.

 

E szolgálat mindennapi feladatai:

Az egyszerű cselekedetekben megnyilvánuló irgalmasság, a betegek szükségeire való figyelem, az útját kereső ember meghallgatása, a megváltozott helyzetű, kiszolgáltatott, szenvedő embert Isten felé kísérő jelenlét.

 

Legfőbb feladatunk, hogy - a teljes értelemben vett - gyógyuláshoz járuljunk hozzá azzal, hogy Kórházunk betegei, családtagjaik és a kórházi munkatársak számára az állapotukból, foglalkozásukból, körülményeikből származó krízishelyzetekben lelki, spirituális és etikai támogatást, megértő, szerető jelenlétet biztosítsunk:

  • biztonságot adjunk,
  • felekezeti és világnézeti hovatartozását tisztelettel elfogadjuk,
  • megteremtsük a bizalom légkörét,
  • mellette maradjunk a krízishelyzetekben és a szenvedésben,
  • segítő beszélgetések formájában adjunk teret a számára legfontosabbak kimondásában,
  • segítsük, hogy saját spiritualitásából, hite megvallásából meríthessen erőt
  • segítsük, hogy meglelje békéjét.

 

A lelkigondozókat a leggyakrabban az alábbi élethelyzetekben hívják: amikor az embert 

- félelem, szorongás, gyászélmény, vagy más veszteség kínozza,

- elkeseredett, súlyos állapotba került,

- nagy feszültséget, magányt él meg,

- a haldoklás fájdalmas idején;

- amikor testi gyógyulása a lelki terhek miatt húzódik.

 

Betegeink és munkatársaink fordulhatnak a lelkigondozó szolgálathoz hitbéli kérdéseikkel, családi problémáikkal, szociális problémáikkal, pszichés terheik hordozásában.

Az őt figyelemmel hallgató, elfogadó személy jelenlétében az ember ki tudja mondani értékeit, élete célját, értelmét; azt, ami megtartja és gyógyítja. Visszatalál lelkiismeretéhez, saját gyökereihez; rátalál belső erőforrásaira.

           

A lelkigondozói találkozás legtöbbször általános ismerkedéssel indul, amely a megértést szolgálja. Ha erre szükség mutatkozik, bizalomteli, titoktartással védett kapcsolatban nyílik lehetőség a feszítő érzések, a megválaszolatlan kérdések kimondására; és ezáltal az útkeresés első lépéseinek megtételére.

 

Sürgős esetben, krízishelyzetekben, illetve a Kórházunkban meghalt betegek hozzátartozóinak támogatására a Lelkigondozó Szolgálat ügyeletes lelkigondozója a betegágyhoz hívható. Felkeresi és támogatja a terheket hordozó embert, lehetőséget ad számára a lelkigondozói beszélgetésre.

 

Munkánk fontos része a kórházlelkésszel együttműködve betegeink és munkatársaink szentségi ellátásának előkészítése, lelkészi látogatásának megszervezése.

           

A katolikus betegek Kórházunkban szentmisén vehetnek részt, a szentségek (szentgyónás, betegek kenete) gyógyító erejével élhetnek, szükség esetén betegágyukban is naponta lehetőségük van szentáldozásban részesülni.

           

Protestáns betegeink számára istentiszteletek és lelkészi látogatások megszervezésével is szolgálunk.

 

Az egyházmegyei lelkigondozói szolgálatról részletesen a szolgálat honlapján (http://korhazlelkesz.hu) találhat információt.

A Kórház – kápolna miserendje

 

Vasárnap: 16.00 óra

 

Betegápoló Irgalmasrend

Váci Irgalmasrendi Kórház

2600 Vác
Március 15. tér 7-9.

Telefon: +36 27319450

Fax: +36 27315530

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/