szombat 13. április 2024

Rendünk alkotmánya

Alapértékeink

Az 1984. március 8-án, Istenes Szent János halálának évfordulóján kiadott Pápai Dekrétum tartalmazza a II. Vatikáni Zsinat azon irányelveit és útmutatásait, amelyekhez Istenes Szent János Családja – szerzetesek és munkatársak – igazítja életét.

 

Istenes Szent János rendje a betegápolás különleges fogadalmával (Hospitalitas) szolgálja a szegényeket és betegeket. Így követi a szenvedő és irgalmas Krisztus példáját, aki megkülönböztetett szeretettel volt a betegek iránt, s így halad szent Rendalapítójának nyomdokain, aki az Urat „e világon mindenek fölött” szerette. Ő feltétel nélkül szerette a betegeket, akiknek bajai láttán „szíve szakadt”.

 

A Betegápoló Irgalmasrend küldetése konkrét szolgálatot jelent, ahogyan azt Rendalapítónk, Istenes Szent János atyánk életpéldája mutatja.

 

A Rendünk küldetését meghatározó hospitalitás szellemében kötelességünk korunk kihívásaival szembesülni, és a segítségre szorulókat szolgálatunk középpontjába állítani. A Betegápoló Irgalmasrend szerzetes testvérei a Szeplőtelen Szűzanya oltalma alatt állnak, aki „a betegek menedéke”. Életüket a Rend alkotmánya szerint szervezik, hűségesek maradnak a Rend karizmájához, „Isten dolgain szorgoskodnak” és a szegények szolgálatát konkrét tettekben élik meg.Rendi alkotmány letöltése – PDF-dokumentum (német nyelven)

 

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/