vasárnap 19. május 2024

Az Irgalmasrend számokban

Adatok összegzése: 2013. december 31-n

 

Rendünk világviszonylatban több, mint 50 országban tevékenykedik. Szervezetileg provinciákból, alprovinciákból és delegatúrákból tevődik össze. A szerzetes testvérek 319 apostoli intézményt működtetnek.

 

Az apostoli intézményekben 1124 testvér él és dolgozik (egyszerű vagy örökös fogadalommal, noviciátusban vagy oblátus státuszban). Rendünk átlagos életkora 58 év, jóllehet ez a szám régióként nagyon eltérhet egymástól.

 

A Betegápoló Irgalmasrend alapjában véve egy laikus, férfi szerzetesrend. Az örökfogadalmas testvérek mintegy 13%-a pap, egy testvérünk püspök.

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/