szerda 17. július 2024

Lelkigondozás, önkéntes szolgálat

 

A kórházunkban fekvő betegek, családtagjaik számára speciális Lelkigondozó Szolgálat nyújt szeretetteljes gondoskodást.

 

E szolgálat mindennapi feladatai:

Az egyszerű cselekedetekben megnyilvánuló irgalmasság, a betegek szükségeire való figyelem, az útját kereső ember meghallgatása, a megváltozott helyzetű, kiszolgáltatott, szenvedő embert Isten felé kísérő jelenlét.

 

Legfőbb feladatunk hozzájárulni az ápoláshoz: kórházunk betegei, családtagjaik számára az állapotukból, foglalkozásukból, körülményeikből származó krízishelyzetekben lelki, spirituális és etikai támogatást, megértő, szerető jelenlétet biztosítsunk:

 • biztonságot adjunk,
 • felekezeti és világnézeti hovatartozását tisztelettel elfogadjuk,
 • megteremtsük a bizalom légkörét,
 • mellette maradjunk a krízishelyzetekben és a szenvedésben,
 • segítő beszélgetések formájában adjunk teret a számára legfontosabbak kimondásában,
 • segítsük, hogy saját spiritualitásából, hite megvallásából meríthessen erőt
 • segítsük, hogy meglelje békéjét.

 

A lelkigondozókat a leggyakrabban az alábbi élethelyzetekben hívják: amikor az embert 

 • félelem, szorongás, gyászélmény, vagy más veszteség kínozza,
 • elkeseredett, súlyos állapotba került,
 • nagy feszültséget, magányt él meg,
 • a haldoklás fájdalmas idején;
 • amikor testi gyógyulása a lelki terhek miatt húzódik.

 

A lelkigondozói találkozás legtöbbször általános ismerkedéssel indul, amely a megértést szolgálja. Ha erre szükség mutatkozik, bizalomteli, titoktartással védett kapcsolatban nyílik lehetőség a feszítő érzések, a megválaszolatlan kérdések kimondására; és ezáltal az útkeresés első lépéseinek megtételére.

 

Sürgős esetben, krízishelyzetekben, illetve a Kórházunkban meghalt betegek hozzátartozóinak támogatására a Lelkigondozó Szolgálat ügyeletes lelkigondozója a betegágyhoz hívható. Felkeresi és támogatja a terheket hordozó embert, lehetőséget ad számára a lelkigondozói beszélgetésre.

 

Munkánk fontos része a betegeink szentségi ellátásának előkészítése, lelkészi látogatásának megszervezése.

           

A katolikus betegek kórházunkban szentmisén vehetnek részt, a szentségek (szentgyónás, betegek kenete) gyógyító erejével élhetnek, szükség esetén betegágyukban is naponta lehetőségük van szentáldozásban részesülni.

           

Protestáns betegeink számára istentiszteletek és lelkészi látogatások megszervezésével is szolgálunk.

 

A kórház napi munkáját sepciális önkéntes szolgálat segíti. A 20-25 fős szolgálat az osztályok ápolási munkájában segít. Fő tevékenységeik:

 • betegkísérés kórházon belül,
 • a betegek egyéni szükségleteinek kiszolgálása,
 • beszélgetés egyébi igény szerint.

Betegápoló Irgalmasrend

Pécsi Irgalmasrendi Kórház

7621 Pécs

Széchenyi tér 5.

Telefon: +36 72/225-574

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/