Sunday 19. May 2024

EFOP-1.8.21-18-2019-00034

Széchényi 2020

Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi Kórház

 

Infekciókontroll gyakorlataink erősítése 
a Pécsi Irgalmasrendi Kórházban
 

 

Támogatás összege: 39 761 490,00 Ft

támogatás mérték: 100,00%

projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. október 09. (módosítás alatt)

projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00034 

 

Projekt tartalmának bemutatása:

 

A Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Irgalmasrendi Kórháza magas színvonalú szolgáltatást nyújt a rászorulóknak a Krónikus, az Ápolási és a Hospice Osztályán, összesen 117 krónikus ágyon. Az intézmény szakmai működésének kiemelt része az infekció kontrollal kapcsolatos tevékenységek elvégzése, tekintettel arra hogy a kórházban megforduló betegek nagy része magas kockázatú csoportba tartozik. Az intézményi higiéniás feltételeket a korábban elnyert eszközbeszerzési pályázat (EFOP-2.2.18-17-2017-00010) egy magasabb szinte emelte, azzal, hogy támogatta a kézhigiéniás rendszer telepítésével, Legionella ellenes vízfertőtlenítő berendezés üzembe helyezésével és betegazonosító informatikai rendszer bevezetésével.

Az intézmény önerejéből megvalósított tevékenységeinek eredménye, hogy a WHO  infekciókontroll-kockázatértékelő rendszerében 597,5 pontot ért el maximális 800-ból. Az EFOP-1.8.21 pályázati támogatás által finanszírozott tevékenységek célja, hogy a kórház 100 ponttal megemelje a felmért szintet. A tervezett tevékenységek:

  1. Infekciókontrol kapcsolattartó rendszer bevezetése a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet idei módosítása szerint
  2. fertőzés megelőző egység csomagok bevezetése a Az országos tisztifőorvos módszertani levelei és a helyi szakmai igények alapján
  3. Helyi eljárásrendek megújítása, kidolgozása és bevezetése a szakmai ajánlásoknak megfelelően: surveillance program, monitorozás/auditálás, IIAB bizottság, vezetői felelősség körök, intézményi infekció kontroll kézikönyv
  4. Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlapok megújítása és átdolgozása
  5. Eszközbeszerzések és fogyóanyag beszerzések a fenti célok megvalósításához
  6. kommunikációs kampány a kézhigiénia fontosságáról a látogatók, a betegek és a dolgozók részére

Az infekciókontroll kapcsolattartó rendszer kialakítása, bevezetése az során az infekciókontrol  kapcsolattartók képzése és kijelölése mellett a célunk, hogy az intézmény minden dolgozója általános tudással rendelkezzen a infekció kontroll területén, és a mindennapi tevékenysége során használja ezt a tudást. A kapcsolattartó rendszer bevezetése során belső tananyag felhasználásával képzéseket végzünk, melyek célja, hogy az intézmény minden dolgozója tisztában legyen a rendszer működésével. A bevezetés magában foglalja a megfelelő eljárásrendek, szabályzatok módosítását is.

Betegápoló Irgalmasrend

Pécsi Irgalmasrendi Kórház

7621 Pécs

Széchenyi tér 5.

Telefon: +36 72225574

Fax: +36 72512721

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/