Sunday 19. May 2024

Jézus elé álltunk betegeinkért, szolgálatunkért

A szentségimádás, immáron harmadik alkalommal, április 13-án péntek délután 5 órakor, Dr. Hirling András igazgató főorvos nyitó szavai után szentmisével kezdődött, amit Dr. Faragó Artúr egyházmegyei kórházlelkész mutatott be.

 

„Nemcsak önmagunk miatt megyünk szentségimádásra, nemcsak a Jézussal való személyes találkozás ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk a tagjai, és minél jobban átjárja a tagokat Isten szeretete, annál inkább akarnak segíteni, szolgálni másokért és másoknak. Ezért a szentségimádás szolgálat is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az evangéliumi történetben leengedték a tetőn keresztül Jézus elé béna társukat. Mi is közbenjárunk másokért, csendben odavisszük Jézus elé azokat, akik szükséget szenvednek, vagy akiket a szívünkbe zártunk. Megvalljuk Istennek, hogy nem tudjuk megoldani az életüket, és még azt sem tudjuk, mire volna igazán szükségük. Nem tehetünk jobbat, mint az Ő szeretetébe helyezzük őket.” (Varga László, kaposvári püspök)

Ezt tettük mi is, amikor április 13-án összegyűltünk az Irgalmasrendi Kórház kápolnájában, hogy együtt imádkozzunk az Oltáriszentség előtt a váci kórházak betegeiért, orvosaiért, ápolóiért, lelkigondozói szolgálatunk lelkigondozóiért és önkénteseiért, miden dolgozóért, akik a betegkért fáradoznak.

A szentmise után óránként jöttek a váci és környékbeli egyházközségek hívei, a különböző lelkiségi csoportok képviselői, hogy kiemelten imádkozzanak egy-egy kórházi egységért és szándékért. Voltak olyan csoportok, akik már harmadik éve, és voltak, akik az idén először kapcsolódtak be az imanapba.

Az imaalkalmunk szombat délután 5 órakor püspöki szentmisével fejeződött be, amit Dr. Varga Lajos és Dr. Faragó Artúr közösen mutattak be, melynek keretén belül két új önkéntes társunk ünnepélyes fogadalmat tett.

Zárásként Kárpáti Zoltán, a Jávorszky Ödön Kórház ápolási igazgatója megköszönte mindazoknak, akik idejükből ajándékoztak erre a szándékra.

Mi is hálával és köszönettel tartozunk elsősorban a jó Istennek, hogy az ide évben is megáldotta ezt a törekvésünket és megvalósulhatott ez az alkalom, ahol odavihettük a szentségi Jézus elé örömeinket, fájdalmainkat, kéréseinket, hálánkat…

Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elfogadták hívásunkat és hozzájárultak ehhez a kegyelmekben gazdag, szép naphoz!

Köszönetet mondunk:

Dr. Varga Lajos segédpüspöknek, aki a záró szentmisét bemutatta,
Dr. Faragó Artúr atyának, aki a nyitó szentmisét bemutatta, és mindenben segített minket az előkészületek során,
Kárpáti Zoltánnak és Dr. Hirling Andrásnak együttműködésükért és támogatásukért,
Dr. Csáki Tibor és Dr. Sánta János atyáknak, akik az idén is velünk együtt imádkoztak,
Simon András grafikus művésznek, aki rendelkezésünkre bocsátotta a „Betegségedben is veled vagyok”, és a „Sosem vagy egyedül” című grafikáit,
a Szív jezsuita magazinnak, hogy újságukkal,
a Mai Ige szerkesztőségének,
a Szent Gellért Kiadó és Nyomdának, hogy kiadványaikkal támogattak,
a Jó Pásztor Nővérek Kongregációjának az adományukért,
Szőke Tibornak a Napi igékért,
a Kármán családnak és a kisváci katolikus közösségnek,
a vácdukai Jézus Szíve kórusnak,
Deme Hajnalkának, Deme Tamásnak és a nagymarosi katolikus közösségnek,
a váci Názáret közösségnek,
a kosdi Szent Erzsébet egyházközségnek,
a szendehelyi egyházközség gitáros csoportjának,
a diósjenői egyházközségnek,
a váci Barátok temploma Gyertyaláng kórusának,
Biegelbauer Károlynénak, Guzsik Annának, Gyombolai Évának, Hirling Attilának, Keserű Konrádnak, Nagy Ágnesnek, Vass Lászlónénak, Vrabecz Valériának, Zima Józsefnének,
az Irgalmasrendi Kórház és a Jávorszky Ödön Kórház imaszolgálatot vállaló dolgozóinak,
a vácrátóti Adorámus kórusnak,
önkéntes beteglátogatóinknak,
és Nagy Gábor kántornak a szolgálatukért,
azoknak a betegeknek, akik nem tudtak jelen lenni alkalmunkon, de az órabeosztásunkat a betegágyon figyelemmel kísérve lélekben velünk imádkoztak,
valamint mindazoknak, akik imáikkal támogattak!
Jéger Sándorné, Kiss Tiborné, Polónyiné Maretta Judit, lelkigondozók

Váci kápolna
Váci kápolna
Váci kápolna
Váci kápolna
Váci kápolna

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

 

levelezési cím:
1023 Budapest, Frankel Leó út 54.

telefonszám:
+36 14388400, +36 14388500
Display:
http://www.irgalmasrend.hu/