Wednesday 17. July 2024

Megalakult a pasztorális tanács a Váci Irgalmasrendi Kórházban

„A pasztorális tanácsok a pasztorális munka hatékony eszközei, amelyek [… ] az intézmény azon
munkatársaiból tevődnek össze, akik különösképpen fogékonyak a pasztorális munka iránt, azt
irányba állítják és ösztönzik” ̶ olvashatjuk a Hospitalitás chartája c. irgalmasrendi
alapdokumentumban (7.3.2.).

Ezekkel a célkitűzésekkel 2023. június 23-án a Váci Irgalmasrendi Kórházban is megalakult a
Pasztorális Tanács. Feladata a betegek és munkatársak pasztorációjának összehangolt segítése,
amelyet a kórházban a Betegápoló Irgalmasrenddel való megállapodás értelmében a Váci
Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata végez. A két szervezet sokéves múltra visszanyúló
együttműködése egy egyházmegye és a területén tevékenykedő szerzetesrend karizmákban való
testvéri osztozásának ragyogó példája.

Március 15. tér 7-9.
2600 Vác
Telephone: +36 27 319450

Betegápoló Irgalmasrend

Váci Irgalmasrendi Kórház

2600 Vác
Március 15. tér 7-9.

Telefon: +36 27319450

Fax: +36 27315530

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/