Sunday 19. May 2024

Fogadalomújítás a Betegápoló Irgalmasrendben

Új Ember, 2010.02.14

A megszentelt élet világnapján, február 2-án fogadalommegújításra került sor Budapesten, a Szent István-kápolnában. Ebből az alkalomból az irgalmasrendiek egyik tagja, Kovács Gellért újította meg további egy évre fogadalmát az egyház és a betegek szolgálatára a rend magyarországi vezetője, Kozma Imre atya előtt, a rend tagjainak jelenlétében.

Az elöljáró a prédikációban a megszentelt élet és az Istennel való találkozás jelentőségét hangsúlyozta: az Istennel való találkozás igazi felemelő élmény annak, aki a papi, a szerzetesi hivatást választja. A szentmise végén a rend tagjai és a hívek gratuláltak a fogadalmát megújított szerzetesnek, és imádságos támogatásukról biztosították őt hivatásában. Az ünnepséget szerény agapé zárta a rendházban.

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/