Saturday 13. April 2024

Sütikezelési tájékoztató

GDPR megfeleléshez

A Betegápoló Irgalmasrend honlapja a http://www.irgalmasrend.hu/ címen érhető el.

Jelen tájékoztató kizárólag a http://www.irgalmasrend.hu/ weboldal sütikezelésére vonatkozik.

 

Jelen tájékoztató által használt fogalmak és rendelkezések összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) előírásaival.

 

 

A tájékoztatóban található legfontosabb fogalmak és értelmezésük:

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható;

 

Érintett: 

Az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatba kerülő, vagy kapcsolatba került azon természetes személyek, akikre vonatkozóan az EESZT egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat kezel, valamint érintettnek tekintjük azokat a természetes személyeket is, akik EESZT adatkezelésével kapcsolatban az önrendelkezési nyilvántartáson keresztül nyilatkozatot tesznek

 

Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Mi a süti?

A süti (angolul cookie) a webszerver által a felhasználó végberendezésén (jellemzően számítógép, mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, melyek a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy akár a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információkat tárol.

A webszerver az oldal letöltésekor gyakran ezekből az információkból „dolgozik”, ezek segítségével fokozza a felhasználói élményt, vagy nyújt szolgáltatásokat.

A sütik fajtájukat tekintve lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja a végberendezésen, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli. Az ideiglenes sütik a munkamenet végeztével vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

 

 

Milyen sütiket használ az oldal?

Annak érdekében, hogy weboldalunk a lehető leghatékonyabban működjön, sütiket használ. A sütiket a weboldalakat kiszolgáló szerver a weboldal felhasználóbarát működtetésének érdekében használja.

Személyes azonosításra alkalmas adatokat a sütik csak abban az esetben tárolnak, ha Ön ilyen adatokat a weboldal használata közben megadott. A sütik látogatóinkat nem követik, más oldalakkal kapcsolatos böngészési szokásait nem rögzítik.

 

A sütik által szolgáltatott adatokat nem rögzítjük, nem gyűjtjük, azok kizárólag a weboldal betöltésekor szolgáltatnak információt a szerver számára a személyre szabható tartalom megfelelő megjelenítéséhez.

A látogatás során szerverünk a következő célból helyezhet el sütiket a felhasználó internetezésre használt eszközén:

 

azonosító

alkalmazási cél/típus

élettartam

PHPSESSID

Munkamenet típusú süti. Ezt az alkalmazás szerver generálja és a session azonosítót tartalmazza (technikai cookie)

munkamenet végig vagy böngésző bezárásáig

 

 

Alkalmazott sütik fajtája célok szerint

Munkamenet (session) sütik

Az ilyen típusú sütik ideiglenesen tárolódnak az Ön eszközén, kizárólag az aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Az ilyen sütik sok esetben nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működése érdekében (pl.: műveletek megjegyzése, adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk). A munkamenet sütik személyes adatot nem gyűjtenek Önről.

 

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogy látogatóink hogyan használják weboldalunkat. Az ilyen sütik segítségével nyílik lehetőségünk pl. a honlap látogatottságának mérésére, az oldalainkon eltöltött idő mérésére, a legnépszerűbb tartalom kiválasztására. E sütik Önt személy szerint nem azonosítják, nem rögzítik az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatban további információ itt található:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Használatot elősegítő, un. funkcionális sütik

A funkcionális sütik a weboldal működését segítik, pl. ezek segítségével tudjuk megjegyezni az Ön döntéseit, úgy mint a kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat (név, email cím, üzenet stb.); azt, hogy milyen eszközről látogatta meg weboldalunkat; a régiót, ahol Ön tartózkodik; így személyre szabottabb funkciókat tudunk Önnek kínálni weboldalunkkal kapcsolatban. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon az Ön tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak olyan személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön megadott weboldalunkon.

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelő, adatfeldolgozó és az adatkezelés helye

Az adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Működtető) a Betegápoló Irgalmasrend. A Betegápoló Irgalmasrend a web oldal működtetője és adatkezelője.

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Általános ügyekkel és adatokkal kapcsolatos információt az alábbi elérhetőségen kérhet:

Levelezési cím:

Betegápoló Irgalmasrend 1027 Budapest, Frankel Leó u. 54.

Telefon: 06-1-438-8400

e-mail: dpo@irgalmas.hu

 

A BetegápolóIrgalmasrend adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

 

E-mail cím: dpo@irgalmas.hu

Telefonszáma: +36 1 438 8680

 

A Betegápoló Irgalmasrend, mint Adatkezelő a honlapjával kapcsolatos adatkezelés megvalósítása során adatfeldolgozót (azaz az adatkezelések technikai megvalósításában segítséget nyújtó szolgáltatót) vesz igénybe.

 

Az adatfeldolgozó adatai:

Agentur Zeitpunkt Mediendesign & -Produktion GmbH.

Cím: A-1070 Wien, Hermanngasse 27/3

Postacím: A-1070 Wien, Hermanngasse 27/3

Telefon: +43 1 89 08 6600

Ügyfélszolgálat e-mail címe: office@zeitpunkt.com

 

Az adatkezelés helye Magyarország, az igénybevett adatfeldolgozó székhelye Ausztria.

 

Az adatkezelés körülményei

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1)(a)), amelynek értelmében az adatkezelés az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasása és értelmezése után saját belátása szerint a „Megértettem” gombra kattintva elfogadja a jelen tájékoztatóban foglaltakat. Jelen tájékoztató elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a sütik használatát.

A sütik használatát Ön elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

A sütik elfogadása javasolt, de nem kötelező.

 

Hogyan törölhetők a sütik?

Sok böngésző automatikusan fogadja a sütiket, így ezek fogadását adott esetben külön ki kell kapcsolni.

Amennyiben a süti elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

További információkért kérjük, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújt a sütik letiltásának menetéről és a számítógépen található sütik törléséről (angol nyelven).  E feladatok elvégzésében az ön által használt böngésző súgója is segítségére lehet.

A felhasználónak lehetősége van a sütik használatának felfüggesztésére, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha sütit küldtek, és visszautasítja a nem kívánt sütiket. A sütik tetszés szerinte a későbbiekben letilthatók, illetve törölhetők a felhasználó által használt böngésző beállításainál.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR 77. cikkével összhangban az Érintett – amennyiben megítélése szerint a sütikezeléssel kapcsolatban a rá vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a GDPR követelményeinek - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: http://naih.hu) fordulhat.

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/