Sunday 19. May 2024

Tájékoztató az EESZT-n keresztül megvalósuló adattovábbításról

1. Mi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (röviden: EESZT)?

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron megőriznie.

 

A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatás-orientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek. A rendszer szolgáltatásai egyidejűleg leegyszerűsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is, így gyorsítva a betegellátást.

 

Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).

 

 

2. A tájékoztató célja

Az EESZT bevezetése óta a betegellátás módja alapvetően nem változott; Önnek semmi más dolga nincs, mint hogy elmenjen orvosához, ha beteg vagy rutin vizsgálatot, ellenőrzést szeretne ugyanúgy, ahogy azt eddig is tette. Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel az ellátás során az egészségügyi intézmény révén az EESZT rendszerébe kerülő adatainak körét.

 

Amennyiben Ön élni kíván a digitális világ adta lehetőségekkel, jelen tájékoztatóból alkalma nyílik megismerni azt is, hogy miként veheti igénybe az e-egészségügy legújabb szolgáltatásait.

 

Amennyiben jelen tájékoztatónál szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.

 

 

3. Az egészségügyi ellátás során az EESZT-ben kezelt személyes adatok köre

Az EESZT-be történő adatfeltöltés a betegfelvételtől kezdődik.

 

Az egészségügyi ellátás során keletkező adatok a következő esetekben és módon kerülnek rögzítésre az EESZT-ben:

 

Eseménykatalógus

A központi eseménykatalógus az Ön egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adatokat tartalmazza.

A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni.

Az adatok megőrzési ideje: az érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • bíróság, hatóságok (feladatkörükben eljárva)
 • Ön
 • kezelőorvosa, háziorvosa az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési beállításainak megfelelően

 

 

Esemény

Adat

1

Fekvőbeteg- szakellátás megkezdése

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ) - beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege) - beutaló orvos azonosítója - beutaló orvos munkahelye - finanszírozás típusa - finanszírozási törzsszám - beutaló/iránydiagnózis - az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja - a beteg kezelőorvosának azonosítója - az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

2

Fekvőbeteg-szakellátás befejezése

- az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója - a beteg további sorsa*

3

Járóbeteg-szakellátás megkezdése

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ) - beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege) - beutaló orvos azonosítója - beutaló orvos munkahelye - finanszírozás típusa - naplósorszám - beutaló/iránydiagnózis - az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja - a beteg kezelőorvosának azonosítója - az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

4

Járóbeteg-szakellátás befejezése

- az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója - továbbküldés

5

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás megkezdése

- ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ) - az ellátás típusa - az ellátás helye - az ellátás oka - térítési kategória - a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az országos nyilvántartási szám) - a beteg kezelőorvosának azonosítója - az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

6

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás befejezése

- az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója - továbbküldés

7

CT és MR vizsgálat megkezdése

- azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került - ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ) - beutaló (megrendelő) orvos - beutaló (megrendelő) orvos munkahelye - finanszírozás típusa - naplósorszám - beutaló/iránydiagnózis - az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja - az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója - vizsgálat típusa

8

CT és MR vizsgálat befejezése

- az ellátás megkezdésekor létrehozott esemény- katalógus bejegyzés azonosítója - vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető vizsgálat)

Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása

A nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek betegeik egészségügyi dokumentumaihoz, a nyilvántartás ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambuláns lap, leletek, zárójelentés, stb.). Az itt szereplő dokumentumok az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályok szerint és ideig kerülnek megőrzésre.

Az adatok megőrzési ideje: az érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • bíróság, hatóságok (feladatkörükben eljárva)
 • Ön
 • kezelőorvosa, háziorvosa az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési beállításainak megfelelően

1

Zárójelentés

2

Ambuláns lap

3

Általános laboratóriumi ellátás lelete

4

Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete

5

Szövettani és patológiai lelet

6

Egyéb laboratóriumi ellátás lelete

7

CT és MR vizsgálatokról készült lelet

8

Egyéb képalkotó vizsgálat lelete

9

Műtéti leírás

eProfil

Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Ön általános egészségügyi állapotát (aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás célja az Ön ellátása érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egészségügyi információk szolgáltatása.

Az adatok megőrzési ideje: az érintett halálát követő 5 évig.

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az Ön kezelőorvosa vagy háziorvosa

 

Az eProfil adatkategóriái:

Típus

Adat

Figyelmeztetések

allergia

kiváltó tényező allergia leírása megfigyelés időpontja

 

nem-allergiás figyelmeztetések

rövid leírás részletes leírás megfigyelés időpontja

Kórtörténet

védőoltások

védőoltás neve védettség (betegség) oltás időpontja oltóanyag azonosítója

 

megoldott, lezárt vagy inaktív problémák

probléma leírása felmerülés időpontja lezárás időpontja megoldás körülményei

 

korábbi műtétek és beavatkozások

beavatkozás leírása beavatkozás időpontja

Jelenlegi problémák

aktuális problémák/ diagnózisok

probléma/diagnózis leírása felmerülés időpontja

 

beültetett eszközök és implantátumok

eszköz és implantátum leírása típus beültetés időpontja eltávolítás időpontja

 

terápiás javaslatok

terápia típusa javaslat leírása

 

autonómia, fogyatékosság

leírás típus

Gyógyszerelés

aktuális gyógyszerelés

hatóanyag (készítmény) neve erősség gyógyszerészeti dózisforma beszedendő mennyiség szedés gyakorisága kezelés hossza kezelés kezdete

Életmód

életmódi tényezők

megfigyelés típusa megfigyelés értéke időtartam

Várandósság

megállapított várandósság

szülés várható időpontja terhesség kimenetele

Diagnosztikai eredmények

vércsoport

vércsoport meghatározás időpontja

 

 

Szakmodulok

Az EESZT felé a hatályos jogszabályok szerint további olyan adatok is feltöltésre kerülhetnek, amelyek egy másik egészségügyi ellátás során kezelőorvosa számára megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a szakmai döntéshozatalt.

 

Ide tartozik a digitális képtovábbítás rendszere, amely a képalkotó (pl. röntgen vagy CT) vizsgálatok során keletkező képeket, vagy az elektronikus beutalók rendszere, amely a hagyományos beutaló elektronikus változatát küldik fel az EESZT felé.

 

Ezeknek az adatoknak a továbbítása a hatályos törvényi szabályozás alapján történik, ennek részleteiről a vonatkozó jogszabályokban talál információkat.

 

 

4. Hol tekintheti meg az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban az EESZT-be került adatokat?

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT felhasználói fiókját érheti el. Ennek segítségével egyszerűen megismerheti, és bármikor elérheti, vagy letöltheti az Önnel kapcsolatos, EESZT-be kerülő egészségügyi dokumentumokat és adatokat.

 

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, a következő módokon hozhat létre:

 1. Személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten
 2. Elektronikus úton, amennyiben rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

A Lakossági Portál felületén több, a digitális lehetőségek által kínált EESZT-szolgáltatást is igénybe vehet. Ezek közül néhány:

 

Az ELLÁTÁSOK fül alatt, az Eseménykatalógusában nyomon követheti az ellátási eseményeit, és az e-Kórtörténetében megtalálja az ellátásai során keletkezett és EESZT-be feltöltött betegdokumentumait.

 

BEUTALÓK fül alatt lekérdezheti a saját elektronikus beutalóit meghatározott időszakra szűrve, megtekintheti azok adattartalmát, és ki is nyomtathatja azokat.

 

RECEPTEK fül alatt kérdezheti le az Ön számára felírt elektronikus recepteket, a már kiváltott receptjeinek listáját is, meghatározott időszakra visszamenőleg. Minden recepttartalom elérhető az Ön számára is, azonban ez nem helyettesíti a felírási igazolást, amivel más is kiválthatja az Önnek felírt készítményeket, így az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gyógyszert kiváltani. A hagyományos papírreceptjei csak a kiváltott vények között jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kiváltásakor.

 

Az ÖNRENDELKEZÉS fül alatt kérhet értesítést, ha Önnel kapcsolatos adat vagy dokumentum kerül majd a rendszerbe. Nyomon követheti, ki és mikor, milyen adatának, dokumentumának megtekintését kérte a rendszertől. Módjában áll rendelkezni is az EESZT-be kerülő adatainak és dokumentumainak hozzáférhetőségéről.

 

 

5. Milyen pozitív változásokat hozott az EESZT?

 • Mivel a kezelőorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a vizsgálati eredményeit, pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud előírni.
 • Nem kell több helyen ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerűen tud konzultálni bármely korábbi kezelőorvosával.
 • Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat időpontot az e-beutalójához, ha a fogadó intézmény erre lehetőséget ad, így nem kell időpontért járnia az ellátó intézményeket.
 • Önnek végre nem kell a teljes kórtörténetét papíralapon őriznie, és az orvosi vizsgálatokra magával cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a Térben, ahonnan az Ön rendelkezéseinek megfelelően elérhetik azokat az Önt kezelő orvosok is.
 • Az adatai egy kiemelt, 5-ös biztonsági szintű rendszerbe kerülnek és bármikor nyomon követheti, ki, mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. A Lakossági Portálon meg tudja tekinteni a leleteit, CT vagy röntgen felvételeit, zárójelentéseit, és ezt lehetővé teheti az Önt kezelő orvosok számára is.
 • A jövőben az orvosa által felírt e-receptjeit csupán a személyazonossága igazolásával és TAJ száma megadásával is kiválthatja. A patikában a gyógyszerész láthatja az Önnek felírt készítményeket, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtett kiváltani, így könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes készítményeit.
 • A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és biztonságosabb ellátást kaphassanak a betegek.
Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/