Sunday 19. May 2024

Adatvédelmi alapadatok

Megnevezés

Adat

Az adatkezelő neve

Betegápoló Irgalmasrend

Az adatkezelő címe

1027 Budapest, Frankel Leó út 54.

Az adatkezelő elérhetősége

Tel: +36-1-438-8400

Email: foig.titkarsag@irgalmas.hu

Az adatkezelő képviselője

  1. Reiter József, főigazgató

Adatvédelmi tisztviselő neve

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

dpo@irgalmas.hu

A személyes adatok tervezett kezelésének célja

Az intézmény – mint egészségügyi ellátást nyújtó szervezet – a természetes személyek adatait elsősorban – de nem kizáróan –

  • az egészségügyi ellátásban érintettek egészségének megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az egészségi állapotuk nyomon követése, valamint a betegjogok érvényesítése érdekében
  • a munkavállalók és más szerződéses viszonyban álló partnerekhez kapcsolódó természetes személyek adatait a fennálló jogviszonynak megfelelő jogok és kötelezettségek biztosítása érdekében

kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a vonatkozó uniós szabályozás – ideértve, de nem kizárólagosan az Európa Parlament és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679. rendelete („GDPR” rendelet) -, valamint a hazai szabályozás – ideértve, de nem kizárólagosan az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt – vonatkozó pontjai biztosítják.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Az intézmény a kezelésében levő személyes adatokat a vonatkozó törvényi határidőknek megfelelő időtartamig őrzi meg, ezt követően a jogszabályban előírtak szerint jár el.

Az érintettek részletes tájékoztatásának módja

Az érintettek számára az intézmény a GDPR 13. cikk és 14. cikk szerinti tájékoztatást az alábbi módokon teljesíti:

  • A honlapon keresztül, jelen tájékoztatás formájában
  • Az érintettől való adatgyűjtés esetén a megfelelő, adatkezelést is feltüntető nyilatkozat keretében, összefoglaló formában
  • Az intézmény főigazgatóságán elérhető részletes, nyomtatott adatkezelési és -védelmi tájékoztatás formájában (elérhetősége: munkanapokon 8 és 16 óra között)
  • Egyedi esetekben kért, a fentieken túlmenő tartalmú tájékoztatás esetén a panaszkezelési tájékoztatóban megadottak szerint, illetve az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségén keresztül

A személyes adatok továbbításának címzettjei

Az intézmény a kezelésében levő személyes adatok csak és kizárólag az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény által előírt adattovábbítási kötelezettség fennállása esetén és az ott megnevezett címzettek számára adja át.

Nemzetközi adattovábbítás

Az intézmény nem kívánja a kezelt személyes adatok a GDPR 13. cikk (1) f) és 14. cikk (1) f) szerinti valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére továbbítani.

 

Hospitaller Brothers Hungary
Pf.: 98.
1023 Budapest

Kapunk tárva,
a szívünk még inkább!

Istenes Szt. János (1495-1550)

Betegápoló Irgalmasrend
Magyarország

levelezési cím:
1023 Budapest
Frankel Leó út 54.
központi telefonszám:
+36 14388400; +36 14388500

e-mail: irgalmasrend@irgalmas.hu

Display:
http://www.irgalmasrend.hu/